Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 47: ŞİRK KOŞAN KİMDİR ?

Fussilet suresi / 6,7

De ki : “ Ben , sizin gibi bir insanım . Bana İlahınızın bir tek İlah olduğu vahy olunuyor . Artık O ‘na yönelin ve O ‘ndan af dileyin . Şirk koşanların vay haline! Onlar ki : Zekâtı vermezler ( Ruhlarını yüceltecek işler yapmazlar) ve Ahiret ’i inkar ederler .

Rum suresi / 31,32

Hepiniz Allah’a yönelerek O’na karşı gelmeyin , Namazı kılın ve şirk koşanlardan olmayın . Onlar ki :   Dini parçaladılar ve guruplara ( hiziplere) ayırdılar , her hizip ( her gurup) elindeki imkanlarla mutludur .

Maide suresi / 119

“ Allah Meryem’in oğlu Mesih’tir” diyenler kafir olur . Halbuki Mesih “ Ey İsrail oğulları! Rabb’im ve Rabb’iniz olan Allah’a kulluk ediniz” demiş . Biliniz ki : “Kim Allah’a şirk koşarsa , Allah ona cenneti haram kıldı , artık onun yeri cehennemdir ve zalimleri yardım edecek kimse yoktur” demiştir .

Maide suresi / 82

İman edenlerin en büyük düşmanı Yahudiler ve Şirk koşanlar . ve

İman edenlere en çok yaklaşan ve seven “ Biz Hıristiyen ’iz diyenlerdir . Çünkü onlardan Rahipler ve Papazlar vardır ve onlar büyüklük taslamazlar.

Nisa suresi / 48

Allah kendisine şirk koşulmasına asla bağışlamaz , bunun dışında dilediği kimseleri bağışlar . Allah’a şirk koşan her kimse büyük bir iftira yapmış olur ve büyük bir günah işlemiş olur .

*Enam suresi/ 106,107

Rabb’inden sana vahy edilen Kuran’a göre yap . O ‘ndan başka İlah yoktur ve şirk koşanlardan uzak dur . Allah isteseydi onlar şirk koşmazlar . Biz seni onların üzerine bekçi ( kuruyucu) kılmadık ve sen onların vekili değilsin .

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN