Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 45: CİHAD NASIL YAPILIR ?

Furkan suresi / 52

Kafirleri itaat etme ( boyun eğme ) ve bununla , bu Kuranla onlara karşı büyük cihat yap.

Mümtehine suresi / 8,9

Allah , sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz , çünkü Allah adaletli davrananları sever . Allah , yalnız din uğrunda sizinle savaşanlar ve sizi yurtlarınızdan çıkaranlar ve çıkarmanıza yardım edenleri dost edinmeyin , onları dost edenler zalimdir.

Bakara suresi / 190

Size karşı savaş açanlara , sizde Allah yolunda onlara karşı savaş açın , sakın başkaların hakkına tecavüz ederek saldırmayın . Şüphesiz Allah saldıranları sevmez .

Bakara suresi/ 208

Ey iman edenler ! hepiniz barışa girin ve sakın şeytanın adımlarını takip etmeyin , çünkü o size apaçık bir düşmandır .

Enfal suresi / 61

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sende yanaş ve Allah’a tevekkül et ( Allah’a güven) çünkü O işitendir , bilendir .

Bakara suresi / 154

Allah yolunda şehit düşenlere ölüler demeyin . Onlar diridirler fakat siz farkında değilsiniz .

Hac suresi / 78

Allah yolunda hakkıyla cihat edin . O ‘ sizi seçti , din konusunda size yüklenmedi , bu din , babanız İbrahim ’in dinidir , o sizi önceden Müslümanlar adını verdi , peygamber size şahitlik yapacak ve siz insanlara şahitlik yapacaksınız , dolayısıyla namazı kılın , zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı sarılın . O ‘ sizin Mevla’nızdır . Ne mutlu böyle Mevla’sı olanlar , ne güzel bir yardımcıdır .

Hac suresi / 40 41

Allah kendisine yardım edenlere kesinlikle yardımcı olur , şüphesiz Allah güçlüdür , Azizdir . Onlar ki: Eğer yeryüzünde iktidar olurlarsa namazı kılarlar , zekâtı verirler , iyi şeyleri emrederler ve kötü şeyleri yapılmasın derler , nihayet bütün meseleler Allah’a varılacaktır .

Enfal suresi / 60

Düşman ’a karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaşacak atlar hazırlayın , onlarla Allah’ın düşmanı , sizin düşmanınız ve bunun dışında bilmediğiniz ancak Allah tarafından bilinen düşmanları korkutursunuz . Allah yolunda ne kadar harcarsınız size eksiksiz ödenecektir . ve asla haksızlığa uğramayacaksınız .

Enfal suresi / 15, 16

Ey müminler ! Savaş meydanında kafirlerle karşılaştığınız zaman , onlara arkanızı dönmeyin . Savaş taktikleri dışında arkasını dönenler Allah’ın azabını hak etmiş olacaktır . ve onun yeri cehennemdir .

Enfal suresi / 45

Ey iman edenler ! Savaş meydanında düşmanla karşı karşı geldiğiniz zaman sebat edin ve Allah’ı çok zikredin ki başarıya erişirsiniz.

Saff suresi / 10,11

Ey iman edenler ! sizi acı azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi?

Allah’a ve resulüne inanın , mallarınızla , canlarınızla Allah yolunda cihat edin . Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır .

Nisa suresi / 95

Özürlü olanların dışında , Allah’ın yolunda mallarıyla canlarıyla cihat eden müminler ve cihat etmeyenler ( oturanlar ) eşit olamaz ! Mallarıyla canlarıyla cihat eden müminler bir derece ileride Allah tarafından üstün kılınmıştır . ( Gerçek şu ki) Allah ikisine iyi şeyler vereceğini söz vermiştir , ama mücahitler oturanlardan daha çok alacaklardır.

Maide suresi / 105

Ey iman edenler ! siz kendinize bakınız , siz doğru yolda olduktan sonra , doğru yoldan sapanlar size zarar vermezler , hepiniz Allah’a döneceksiniz ve bütün yaptıklarınızı bildirecektir.

Bakara suresi / 256

Dinde zorlama yoktur , artık olgunluk yolu bellidir ve yanlış yolu bellidir , o halde kim tağut’u inanmayıp Allah’a inanırsa , kopmayan sağlam bir kulpa ‘ya tutunmuş olur . Allah işiten ve bilendir .

(tağut : Allah’tan başka tapılan her şey )

Casiye suresi / 14,15

İman edenlere söyle ki : “ Allah’ın vaat ettiği günleri inanmayanları bağışlasınlar , çünkü Allah , herkesin yaptığı işlere göre cezalandıracaktır . Kim iyi iş yaparsa kendine , kim kötülük yaparsa gene kendine , sonra Rabb’inize döneceksiniz .

Gaşiye suresi / 21…26

Onları hatırlat , çünkü senin görevin yalnız hatırlatmaktır , sen onların üzerine zorbacı ( diktatör ) değilsin . Ancak uzaklaşan ve kafir olan varsa Allah tarafından hazırlanan en büyük azabı çekecektir . Şüphesiz onlar bize dönecekler ve hesaplaşmayı biz yapacağız .

Nahl suresi / 125

Sen Rabb’inin yoluna hikmetle (akıl yoluyla ) ve güzel konuşmalarla çağrıda bulunun ve en iyi şekilde onlara mücadele yap , çünkü Rabb’in , yolundan sapanları gayet iyi biliyor ve hidayet yolundaki olanları da çok iyi biliyor.

*Kehf suresi / 110

De ki : “Ben de insanım sizin gibi , bana vahy edilen şudur: İlahiniz tek bir İlahtır, her kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve Rabb’inin ibadetinde hiç kimseyi ortak etmesin ( şirk koşmasın ) .

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN