Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 27: İSLAMDA ADALET’İN ÖNEMİ NEDİR?

Nisa suresi / 175

Ey inananlar , adaleti ayakta tutun . Kendinizin ,ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhinde olsa bile Allah için şahitlik yapın . Şahitlikte zengin veya fakir gözetmeksizin adaletten ayrılmayın çünkü Allah ikisine de yakınlık göstermektedir . Öyleyse keyfi olarak doğruluktan sapmayın . Eğer adaletten uzaklaşırsanız veya doğru dürüst sağlayamazsanız şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı biliyor .

Maide suresi / 8

Ey insanlar , Allah için adaleti ayakta tutun . Bir topluluğa karşı duyduğunuz

Kin , sizi adaletten saptırmasın . Adil olun , takvaya yakışan budur . Allah’tan korkun , şüphesiz Allah yaptıklarınızı çok iyi biliyor .

Enam suresi / 152

Yetimin malına yaklaşmayın , ancak buluğ çağına gelinceye kadar malını daha iyi hale getirebilirsiniz , ölçü ve tartıyı adaletli bir şekilde tam yapın , herkesin yapabileceği kadar yapsın , yapabileceğinizden fazla istemeyiz . Söylediğiniz zaman da akrabanız olsa bile adaleti sağlayınız ve Allah’a verdiğiniz sözü tutun . Hatırlayıp öğüt alasınız diye Allah size bunları tavsiye etti!.

Nisa suresi / 58      

Allah , size emanetleri sahiplerine vermenizi , insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder . Allah size böylece ne güzel öğütler veriyor . Allah işiten ve görendir .

Nahl suresi / 90

Allah adaleti , ihsanı ve akrabaya yardım etmenizi emreder . Fuhuştan , kötülüklerden ve zulümden uzak durmanızı ister . Size öğüt verir ki belki hatırlarsınız .

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN