Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 31: NAMAZLA İLGİLİ AYETLER NEDİR ?

Hud suresi / 114

Gündüzün iki tarafında ( sabah akşam) ve Geceye yakın saatlerde namaz kıl ; Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir . Bu , ibret alanlara bir öğüttür ( bir hatırlatmadır).

Bakara suresi / 42,43

Bile bile gerçeği batılla bulayıp hakkı gizlemeyin , Namazı kılın ,zekatı verin ve rüku edenlerle beraber eğilin.

Bakara suresi /45

Sabır ve namazla gücünüze güç katın , huşu edenlerin (canı gönülden ibadet edenlerin) dışında , namaz onlara ağır ve büyük bir yük gelir .

Bakara suresi / 238,239

Namazları ve orta namazı atlatmadan kılın . Gönül bağıyla ,saygıyla Allah’ın huzurunda durun . Eğer korkulacak bir durum varsa yaya iken yahut binerken kılın, kendiniz güvencede his ettiğiniz taktirde size daha önce öğrettiği gibi Allah’a zikredin.

Cuma suresi / 9…11

Ey iman edenler , cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman Allah’ı anmağa (zikretmeye) gidin ve alış verişi bırakın . Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır . Namaz kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfünden nasibinizi arayın . Allah’ı çok zikredin ki başarıya erersiniz . Bir ticaret veya eğlence gördükleri zaman dağılıp ona giderler ve seni tek başına ayakta bırakırlar . De ki: “ Allah’ın katında bulunan şeyler eğlenceden ve ticaretten

Daha iyidir . Allah rızk verenlerin en hayırlısıdır .

Esra suresi / 78,79

Güneşin doğuşundan hava kararmasına kadar namaz kıl ve sabah saatlerinde kuran oku , çünkü o saatte okunan kuran müşahede edilir . Ve gece kalkıp nafile namazı kıl ve kuran oku , böylece belki Rabb’in seni övünülecek bir makam verir .

İbrahim suresi/ 31

İnanan kullarıma söyle : Namazı kılsınlar ve ne alış veriş ne de dostluğun olmadığı bir gün gelmeden önce , kendilerine verdiğimiz rızktan gizli ve aleni olarak sadaka versinler.

Taha suresi / 132

Yakınlarına namaz kılmalarını emret , kendin de namaz kılma konusunda sabırlı ol . Biz senden rızk istemiyoruz , rızkını biz veririz . Sonuçta takva sahibi olanlar kazanacaktır.

Araf suresi / 170

(Takva edenler )Onlar ki : Kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı kılanlar , elbette biz yapıcı olan kimselerin hakkını zayi etmeyiz .

Meryem suresi / 54,55

Kitapta İsmail peygamber hakkında konuş . O sözünde duran bir elçidir. Halkına namaz kılmayı zekat vermeyi emrederdi ve Allah ondan razı olmuştur.

Bakara suresi /177

Yüzlerinizi doğu ve batıya doğru çevirmenizle Allah’ın sevgisini kazanamazsınız. Asıl sevgiyi kazandıran şeyler; Allah’a , ahiret gününe , meleklere , Kitaba ve peygamberlere inanan her kimse , malı sevmesine rağmen , yakınlarına , yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara , dilencilere ve boyunduruk altında bulunan köle ve esirlere veren kişidir. Namazı kılan , zekatı veren , anlaşmalarını yerine getiren , söz verdikleri zaman sözünü tutan , sıkıntı , hastalık ve savaş zamanında sabredenler , işte sadık olan ( doğru olan ) bunlardır ve takva sahibi olan bunlardır.

Meryem suresi / 59,60

Onlardan sonra , yerine öyle bir nesil geldi ki , namazı zayi ettiler ( namazı kılmadılar) ve şehvetlerin (zevklerin) peşine düştüler, dolayısıyla onlar doğru yolu yakalamayacaklar. Ancak tövbe eden , inanan ve iyi işler yapanlar cennete girecekler ve hiç bir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Rahman olan Allah , kullarına gıyaben vaat ettiği Aden cennetlerine gireceklerdir . Şüphesiz O’nun vaadi (verdiği sözü ) yerine getirecektir.

Bakara suresi / 153

Ey İman edenler , sabır ve namazla gücünüzü toplayın , şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir .

Bakara suresi / 2,3

İşte O kitap ; kendisinde hiç şüphe yoktur , takva sahibi olanlar için yol göstericidir . Onlar ki : ( Allah ve melekleri , cennet ve cehennemi) görmedikleri halde inananlar , namazlarını kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızktan harcarlar . Sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar ; Ahiret günü kesin inanırlar . İşte onlar Allah’ın hidayeti kavuşanlar ve iflah eden (cenneti kazanan ) bunlardır.

Nisa suresi /142

İki yüzlü (münafıklar) Allah’ı güya aldatmağa çalışırlar , oysa O, onları aldatır. Namaza kalktıkları zaman da üşene üşene kalkarlar Allah’ı pek az anarlar (zikrederler) .

Nisa suresi 102,103

Sen de içinde bulunup namazı başlattığın da , onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar . Namazda ki olanlar secde edince, değerleri arkanıza geçsinler ; sonra   namaz kılmayan öteki bölük gelsin seninle beraber namaz kılsınlar , dikkatli olsunlar ve silahlarını da alsınlar . İnkar edenler istediler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gaflet etseniz de birden üzerinize baskın yapsınlar.

Namazı bitirdikten sonra ayakta veya oturarak veya uzanarak Allah’ı anın (zikredin) huzuru kavuştuğunuz zaman namazı kılın . çünkü namaz müminlere vakitli olarak farz kılınmıştır .

Fatır suresi / 29

Allah’ın kitabını okuyanlar , namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızktan hayır için gizli ve açık harcayanlar asla batmayacak bir ticareti umarlar.

Ankebut suresi 45

Kitaptan sana vahiy edileni oku ve namazı kıl . Şüphesiz namaz kötülüklerden ve fuhuşlardan uzaklaştırıyor . Elbette Allah’ı zikrederek kitabını okumak en büyük ibadettir , Allah yaptıklarınızı bilir .

Lokman suresi 1…5

A.L.M. Hikmete ve olgunluğa olaştıran kitabın ayetleri bunlardır . Muhsin’lere(iyi işler yapanlara ) hidayet ve rahmettir . Onlar ki : “ Namazı kılanlar , zekatı verenler ve Ahireti kesin olarak inananlar . İşte onlar Allah tarafından gösterilen doğru yolu üzerindedirler ve iflah edecek (cenneti kazanacak) bunlardır.

tövbe suresi 71

İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerini desteklerler iyiliği emrederler , kötülükten uzak durun derler , namazı kılarlar , zekâtı verirler , Allah’a ve resulüne itaat ederler . İşte onlara Allah rahmet edecektir . Şüphesiz Allah aziz hüküm ve hikmet sahibidir .

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN