Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 3: ALLAH' IN RAHMETİNDEN ÜMÜT KESİLİR Mİ?

Zumer suresi /53, 55

De ki : Ey Allah’ın rahmetinden umudunu kesen günahkar kullarım , Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin . Allah bütün günahları bağışlar . çünkü O, çok bağışlayan , çok esirgeyendir. Size azap gelip çatmadan önce Rabb’inize dönün , O’na teslim olun . Yoksa size yardım edilmez . Ansızın ve hiç farkına varmadan size azap gelmezden önce Rabb’inizden size indirilenin en iyisini alın.

 

Araf suresi / 153

Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbe edip inananlara elbette bundan sonra Rabb’in bağışlayandır , esirgeyendir .

Nahl suresi / 119

Cehaletten dolayı kötülük yapanlar , sonra ardından tövbe edip ıslah ederlerse, bundan sonra Rabb’in elbette bağışlayandır , esirgeyendir.

Nisa suresi / 147

Siz şükredip inandıktan sonra Allah size niçin azap etsin ki ? Allah her zaman müteşekkir ve bilendir .

Nisa suresi 31

Eğer size yasak kılınan büyük günahlardan sakınırsanız , sizin küçük günahlarınızı affederiz ve sizi mükemmel bir yere sokarız .

Enfal suresi / 38

İnkar eden kafirlere söyle : “ Eğer vazgeçerlerse , geçmişteki günahları bağışlanır , ancak eğer dönerlerse , daha önceki insanların başına gelenler onların da başlarına gelecektir .

Necim suresi / 31,32

Göklerde ve dünyada bulunan her şey Allah’ındır ! kötülük yapan yaptıklarıyla cezalandırılacaktır ve iyi şeyler yapanlar iyi şeylerle ödüllendirilecektir. Onlar ki: Büyük günahlardan ve fuhuşlardan kaçınanlar, ufak tefek şeyler hariç .

Şüphesiz Rabb’inin affı geniştir . O, sizi çok iyi tanır ; gerek sizi topraktan inşa ettiğinde , gerekse annelerinizin karnında cenin halindeyken , onun için kendinizi övüp yüceltmeyin , O ‘ takva sahibi olanlar çok iyi biliyor .

Nisa suresi/ 110

Her kim bir kötülük yaparsa , yahut nefsini zulmederse sonra Allah’tan af dilerse , Allah’ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur .

Meryem suresi / 59..61

Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki , namazı kaybettiler ve şehvetlerin peşine gittiler , onun için bunlar mutlaka doğru yoldan sapacaklar . Ancak , tövbe eden , inanan ve iyi işler yapanlar hariç tutularak cennete girecekler ve hiç bir haksızlığa uğratılmayacaklardır . Rahman olan Allah , kullarına gaipte vaat ettiği Aden cennetlerine gireceklerdir . Şüphesiz O’nun vaadi (verdiği söz) mutlaka gerçekleştirilecektir.

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN