Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 35: GÜNAHLAR (HARAMLAR) NELERDİR?

Bakara suresi 219

Sana içki ve kumar hakkında soru soruyorlar, De ki : ikisinde büyük zarar vardır ve insanlara faydaları da vardır , ancak zararları faydasından daha büyüktür . Sana ne tür harcamalar yapmaları gerektiğini soruyorlar , De ki : Af etmek (bağışlamak) ! böylece Allah ayetlerini size açıklıyor belki düşünürsünüz .

Maide suresi 90,91

Ey İman edenler , içki içmek , kumar oynamak , putlar , fal ve şans oyunları şeytan işidir ve kötü (pis) şeydir , bunlardan uzak durun ki belki iflah edersiniz . Şeytan içki ve kumar yolu ile düşmanlık ve nefreti aranıza sokmak istiyor , namazdan ve Kuran ’dan (Allah’ı anmaktan) uzaklaştırmak istiyor . Artık bunlardan vazgeçecek misiniz.

Nisa suresi 31

Eğer size haram kılınan Büyük Günahlardan sakınırsanız ( uzak durursanız ) hatalarınızı af ederiz ve sizi iyi bir girişe girmenizi sağlarız .

*Araf suresi 31,32, 33

Ey Adem oğulları ! camiye gittiğinizde güzel elbiselerinizi (ziynetlerinizi ) giyin , yiyin için , fakat israf etmeyin , çünkü Allah israf edenleri sevmez .

De ki : Allah’ın kulları için yarattığı ziynetleri (süsü) ve iyi rızklar kim haram kıldı ? De ki : Onlar , bu dünya hayatında ve ahirette halis muhlis müminlerindir , böylece ayetleri bilen bir topluluğa açıklamış oluyoruz .         De ki : Rabb’im ancak fuhuş un gizlisi ve saklısı , zararlı şeyleri, zulüm ve haksızlık yapılması , hakkında hiç bir delil indirmediği halde Allah ‘a şirk koşmanızı   ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri konuşup durmanızı haram kılmıştır .  

 

*Enam suresi 151…153

De Ki: Gelin Rabb’inizin size haram kıldığı şeyleri söyleyeyim :

O’na hiç bir şeyi şirk koşmayın (ortak koşmayın), Anaya Babaya ihsan edin (güzel şeyler yapın) , Bakamayacağım diye , çocuklarınızı öldürmeyin , sizin de onların da rızkınızı veririz . Fuhuş ’un gizlisi de alenisi de yaklaşmayın , Allah’ın yasak kıldığı cana haksız yere kıymayın İşte bunları Allah size tavsiye etmiştir , belki aklınızı işletirsiniz .

Buluğ çağına gelinceye kadar yetimin malına yaklaşmayın , ancak onun iyiliği için malını daha iyi duruma getirmek istiyorsanız o zaman olur .

Ölçü ve tartı eksiksiz ve adaletli yapın , biz her kes ten ancak gücü yettiği kadarını isteriz . Yakınlarınız dahi olsa bile , konuşursanız adil olun ve Allah’a verdiğiniz sözü tutun ,

İşte Allah size tavsiye ettiği şeyler bunlardır , belki hatırlarsınız .

İşte sıratı müstakimin doğru yol budur , siz bu doğru yolda gidin , başka yollara gitmeyin , yoksa o yollar sizi Allah’ın yolundan ayırır , işte Allah size bunları tavsiyede bulundu belki takva sahibi olursunuz .

Nahl suresi 114….117

Allah’ın size verdiği rızktan helal ve temiz olarak yiyin .Eğer yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız , verdiği nimetler için şükür edin . Size Haram kıldığı :

Ölü hayvan , kan , Domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesilen kurbanlar. Ancak mecbur kaldığınız zaman ve Allah’ın haddini aşma niyeti olmadıkça yiyebilirsiniz çünkü Allah merhametlidir ve bağışlayıcıdır .

Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak “ bu helal dır ve bu haramdır “ demeyin . Çünkü Allah’a karşı Yalan Uydurmuş Olursunuz . Kuşkusuz Allah’a karşı Yalan Uyduranlar iflah etmezler ( kurtuluşa ermezler). Birazcık güzel yaşarlar sonra acı azabı görecekler.

Maide suresi 105

Ölü hayvan , Kan , Domuz eti , Allah’tan başkası adına kesilenler , boğulanlar, darbeyle ölmüş olanlar , yüksek yerden yuvarlanmış olanlar , boynuzlanıp ölmüş hayvanlar , Kürtün yediği hayvandan kalanı – Ölmeden önce yetişip kestiğiniz hayvanı hariç   , Putlar üzerinde kesilen hayvanlar , fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılınmıştır .

Bugün Kafirler artık dininizi istemeyerek kabul etmişler , onlardan korkmayın , benden korkun .

Bugün dininizi tamamladım , nimetimi de size tamamladım ve İslam dini size yakıştırdım , Açlık zamanında mecbur kalırsanız Allah af eder yeter ki bile bile zararlı günah şeylere gitmeyin.

Nisa suresi 92,93

Bir Müminin bir mümini öldüremez , Ancak yanlışlıkla bir Mümini (Allah’a inanan herkimse) öldürmüşse , Mümin bir köle azat etmesi gerekir ve ölenin ailesine belli bir miktar para teslim edilecektir , ancak ölenin ailesi parayı bağışlıya bilir .

Eğer öldürülen Mümin size düşman olan bir toplumdan ise mümin bir köle azat etmek lazım .

Eğer sizinle anlaşması var olan bir toplumdan ise ailesine bir miktar para verilecektir ve bir mümin köle azat etmek gerekir , bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay peş peşe oruç tutacaktır , Allah , hikmet sahibi ve her şeyi biliyor .

Kim bir mümini kasıtlı olarak öldürürse onun cezası sonsuza dek cehennemde kalacaktır . Allah ona kızmıştır , lanetlemiştir ve ona büyük azap hazırlamıştır.

Nisa suresi 48

Allah kendisine Şirk koşulmasına Asla bağışlamaz , bunun dışında dilediği kimseleri bağışlar . Allah’a Şirk koşan her kimse büyük bir iftira yapmış olur ve büyük bir günah işlemiş olur.

Nisa suresi 116

Allah kendisine şirk koşanları bağışlamaz , onun dışında dilediği kimseyi bağışlar . Kim Allah’a şirk koşarsa Doğru yoldan çok uzaklaşmış olur .

Enfal suresi 38

Ateistlere ( kafirlere ) söyle : “ Vaz geçerlerse , geçmişlerini Af edilecektir         ( bağışlanacaktır) . Eğer tekrar dönerlerse , öncekilere ne yapılmışsa aynen kendilerine yapılacaktır .

Ali İmran suresi 130,131

Ey İman edenler ! Kat kat artırılmış faizi yemeyin ve Allah’tan sakının belki iflah edersiniz , Kafirlere hazırlanmış ateşten sakının .

Maide suresi 38, 39

Hırsızlık yapan erkek ve kadın , yaptıklarına karşılık ceza olarak ellerini kesin , bu ceza Allah tarafından verilmiştir . Allah aziz ve hikmet sahibidir . Kim bu yaptığı zülümden sonra tövbe ederse ve durumu düzeltirse şüphesiz Allah onu af edecektir . Allah merhametlidir ve bağışlayıcıdır.

Bakara suresi 221

İman etmedikçe, beğenmiş olmanız olsa bile, şirk koşan kadınlarla evlenmeyin , imanlı cariye şirk koşan kadından daha iyidir .

İman etmedikçe, beğenmiş olmanız olsa bile, şirk koşan erkeklerle evlenmeyin , imanlı köle şirk koşan erkekten daha iyidir . Onlar ateşe davet ediyorlar Allah ise cennete ve bağışlamaya davet ediyor , Allah insanlara ayetlerini açıklıyor ki belki düşünürler .

lokman suresi 6,7

Bazı insanlar laf olsun diye komiklik yaparak Allah’ın Ayetlerine alay ediyor , böylece bilmeyerek Allah yolundan başkaları saptırıyor . Bu tür insanlara aşağılatıcı azap çekeceklerdir . Ayetlerimiz ona okunduğu zaman işitmemiş gibi sanki kulakları sağır , kebirlik tasarlayarak uzaklaşıyor , sende ona acı azabın müjdesini ver!

Bakara suresi 174

Allah’ın indirdiği kitabın bir kısmını gizleyip , onu az bir paha ile satın alanlar var ya , yedikleri şeyler midelerinde ateş yiyorlar ve kıyamet günü Allah onlara konuşmaz , ruhlarını yüceltmez ve onlara acı azap hazırlanmıştır .

Bakara suresi 159…163

Bu kitapta ,insanlara belirttiğimiz açıklamalar ve hidayet yolunu gösteren ayetleri gizleyenlere , Allah ve diğer lanetçiler onları lanetleyecektir . Ancak tövbe edenler , durumu düzeltenler ve ayetleri açıklayanlara affederim çünkü Ben bağışlayıcı ve merhametliyim.

İnkâr etmiş ve kâfir olarak ölenler, Allah’ın meleklerin ve tüm insanların laneti üzerinde olacaktır , sonsuza dek cehennemde kalacaklardır azapları hafifletilmeyecektir ve yüzlerine bakılmayacaktır . İlahiniz tek olan Allah’tır ondan başka İlah yoktur . O ‘ Rahmandır ve rahimdir.

Rad suresi 19…25

Rabb’inden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse kör olan kimse gibi olur mu ? bunu ancak akıllı olanlar anlar .

Onlar ki : Allah’ın ahdini (Allah’a verdikleri sözü) yerine getirenler ve verdikleri söze bağlı kalanlar .

Onlar ki : Allah’ın emrettiği bağları (akrabalık bağları ve insan ilişkileri ) sürdürürler.

Onlar ki : Allah’tan ve hesap günün kötü neticesinden korkarlar .                       Onlar ki : Allah’ın rızası için sabretmişler, namazlarını kılmışlar , kendilerine verdiğimiz rızklardan gizli ve aleni olarak Allah yolunda harcamışlar ve kötülüğü iyilikle karşılık veren kimselerdir .

İşte dünya yurdunun güzel sonucu onlarındır . Aden cennetlerine gireceklerdir , onlarla beraber Salih olan babaları , eşleri ve çocukları da gireceklerdir ve melekler her kapıdan girer onların yanına gelerek şöyle diyecekler: “ sabrettiğiniz için selam (barış) sizin olsun . Dünya yurdunun sonucunda cenneti kazanmak ne güzeldir .

Allah’ın ahdi bozanlar ve Allah’ın bağlı kalması gereken bağları kesenler ve dünyada fesatlık yapanlar işte bunlar lanetlenecekler ve kötü yer onlarındır.

Nisa suresi 10

Yetimlerin malını zülüm olarak yiyenler şüphesiz karnını ateşle doldurmuş olur ve cehenneme girecektir.

Enam suresi 93

Allah’a karşı yalan uydurandan veya kendisine hiç birşey vahy edilmediği halde “ bana da vahyolundu “ diyen ve “ Ben de Allah’ın indirdiği Ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir ?

Bu zalimler ölüm düşeyinde can çekişirken melekler ellerini uzatırken görebilseydin , onlara “Haydi canlarınızı çıkarın ! Allah’a karşı gerçek olmayan şeyleri söylediniz için ve O’nun Ayetlerine karşı kebirlik tasarladığınız için bugün sizi aşağılatacak azapla cezalandırılacaksınız ! “ diyecekler.

Müddessir suresi 39…51

Cennette bulunan müminler , İman etmeyenleri soracaklar , Siz niçin cehennemlik oldunuz ?   dediler ki :

Biz namaz kılmıyorduk

Yoksulu yedirmiyorduk

Dalanlarla birlikte dalıyorduk

Kıyamet günü inanmıyorduk

Artık gerçekleri gördük .  Artık Şefaatçilerinin şefaati onlara fayda etmez .                  

Niçin hala bu hatırlatmaya rağmen uzak duruyorlar , sanki aslandan ürküp kaçan zebralar gibi kaçıyorlar .

Doğrusu , onlardan herkes , tarafımızdan basılmış bir kitap istiyor .

Hayır ! onlar Ahiretten korkmuyorlar .

Hayır ! bu Kuran yalnız bir zikir kitabıdır , isteyen zikreder . Takva sahibi ve af mercii olan Allah’ın izni olmadan zikir yapamazlar.

Mütaffifin suresi 10…16

Tekzip edenlerin vay haline ! Onlar ki : kıyamet günü inanmıyorlar ( tekzip ediyorlar) , bunu ancak günah kâr haddini aşan olanlar tekzip eder. Ona ayetlerim okunduğu zaman “eski hikayeler.” der . Hayır , aslında işledikleri kötülükler kalplerini kapladı . Bunlar kesinlikle Allah’ı göremeyecekler ve cehenneme gidecekler.

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN