Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

İSLAM DİNİ HAKKINDA BİLİM ADAMLARININ DÜŞÜNCELERİ

İslam düşünürü ve din bilgini Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk “Yeniden Yapılanma” kitabında Müslümanlara şöyle sesleniyor :

-         Dinden cehaleti ayıklamak lazım

-     Kur'anımız düşünen insan istiyor, iman akıl ile kucaklaşırsa mükemmelleşir.

-  Kuran akıl ile kucaklaşırsa Hikmet (olgunluk) ve hikmet sahibi insan meydana gelir. 

-        İndirilen din ile uydurulan din arasındaki farklar, ürkütücü tehlike “gizli şirk” tir.

-         İslam dünyası bugün Kuranın dışında çekilmiş bir “İslam’ı din” edindiği için gizli şirkin pençesinde kıvranmaktadır. Gizli şirkin görülenlerinden biri de, Rableştirilen kişilerin mabetleştirilen türbeleridir.

 

“Yusuf Suresi / 106 Ayet :

“İnsanların çoğu şirke bulaşmadan Allah’a iman edemezler”

-         İslam açık olanını yıktığı şirkin maskesi ile yozlaşmıştır.

-         Çelişim ve didişme insanla indirilen din arasında değil, insanla uydurulan din arasındadır. O halde temelinde Silm ve Selam (barış) realitesi bulunan “Allah’a teslimiyet” demek olan Kuran diniyle onun muhatabı olan insanı beklenen barışa ve kucaklamaya ulaştırmak için İslam’ın yeniden keşif edilmesi gerekiyor.

-         Vahyin getirdikleri yerine bir takım örfleri, adetleri, yorumları din sananlara hitaben şöyle sesleniyor Sn. Yaşar Nuri Öztürk. : Din Kuran’da ve sizin Kuran’dan haberiniz yok. Sırtınızı döndüğünüz bir kitaptan ona yüzünü dönenlerin beklediğini bekleyemezsiniz.

 

-         Gerçek şu ki , İslam din ve imanın , insan hayatına ruh ve ufuk verecek en ciddi mesajları , islamı temsil ve savunma iddiasıyla ortalığı kasıp kavuranlar tarafından saklanmakta , savsaklanmakta veya saptırılmaktadır. Bu hayati mesajlar yerine kitlelere avutucu , uyutucu bir takım dinleştirilmiş uydurmalar ve yapay kutsallar yutturulmakta , hatta dayatılmaktadır.

İslam düşünürü Muhammed İkbal’e göre : 

-         Müslümanların, örfü ilahlaştırıp vahyin ve aklı yerine koymalarını, onların temel felaket sebebi saymaktadır. Bu felaket yüzündendir ki İslam dünyası İkbale göre : “Cihanın sırtında bir yük haline gelmiştir. Bu yüzden İkbal Kuran mümine şöyle sesleniyor : “Gel yeni bir toplumu yaratmak için eski kabullerden örülmüş hapishanenin yıkılması gerekiyor (Armağan 26)

 

-       İkbale göre modern sıkıntı sebeplerinin birincisi aşk ile akıl kucaklaştırmamaktır. Öte yandan akıl ile aşkın en ideal barıştırıcısı ikbale göre Kurandır.

-       Aşk hayatın sırrını yakalamanın en kestirme yoludur. İkbal bilimin de aşk ile kucaklaşması gerektiğine inanır. “Bilim araştırmakla lezzet bulur, aşk ise yaratmaktır”.

-       Aşktan yoksun bir benlikte oluşan boşlukları kin doldurur. Kin sevgiye doymamış gönüllerin intikama yönelik tatmin duygularının genel adıdır.

-       Sevgiyle oturtulmayan bir din anlayışının yolu bir gün mutlaka kine çıkar. Kinleşen bir din ise insan hayatında yıkıcı bir güç olarak girer ve insanlık suçu işlemenin kutsal kurumu haline getirilir.

-       Sevgiden yoksun gönüllerin icra ettikleri ibadetler bir gösteriden öteye geçmez. 

-       İkbal, Müslüman kitlelerin dramını şu ürpertici cümle ile tanıtıyor.

       “Her grup kendi özel putuna tapıyor”                                         

             (Yeniden yapılanma Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk)         

 

Görünen o ki, hemen her zeminde sürekli gündemde olmasına ve hakkında hemen herkes “Ahkam” kesmesine rağmen İslam, bugün bile en çok yanlış anlaşılan ve anlatılan bir din durumundadır.

Tutarsız ve basma kalıp ifadelerle kendi dinlerini takdim etmekte ve neticede insanımızı şaşkına çevirerek Devleti yabancılaştırmaktadırlar.

Oysa İslamiyet Kuranı Kerimin dinamik mesajındaki evrensel değerlerle okunduğu takdirde onun diğer vahiy dinleri arasında layık zihniyete en yakın bir din olduğu görülecektir.

 

Sonuç : İslam , Kuranı Kerim’in dinamik mesajı istikametinde yorumlandığı taktirde süreklilik ve kararlılık içinde değişme ve gelişmeye mutlak anlamda açık bir dindir . Öyle olduğu içindir ki , ilk dönemlerde baş döndürücü bir hızla gelişme kaydetmiştir..

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN