Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 50: MÜMİN ( İMAN EDEN ) KİMDİR ?

Enfal suresi / 2…4

Müminler , Allah anıldığında yürekleri ürperip titrer , Onlara ‘Allah’ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırır ve onlar yalnız Allah’a dayanıp güvenen kimselerdir . Onlar ki : Namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızktan hayır işlerinde harcarlar . İşte gerçek mümin bunlardır . Allah tarafından derece derece sınıflandırılmışlar ve ona göre bağışlanıp ödüllendirilecekler .

tövbe suresi / 71

Mümin kadınlar ve mümin erkekler birbirlerini desteklerler ve dost olurlar , onlar ki : İyilik yapmağa emrederler ve kötülük yapılmasın derler , Namazı kılarlar , Zekatı verirler( ruhlarını yücelten işler yaparlar ) , Allah’ı ve resulü itaat ederler . Bunlar Allah’ın rahmetini mutlaka kavuşacaklar . Allah aziz ve hikmet sahibidir .

Bakara suresi / 285

Peygamber , Rabb’i tarafından kendisine indirilen bu kuran ’a inanmıştı . Müminlerde inanmışlar . Hepsi Allah’a , Meleklere , kutsal kitapları ve peygamberleri inanmışlar . Peygamberler arasında hiç bir farklılık yapmıyoruz , işittik ve itaat ettik , Allah’ım bize bağışla ve enine sonuna size döneceğiz , dediler .

Hücürat suresi / 10

Müminler kardeştir , dolayısıyla iki kardeşlerinizi barıştırın ve Allah’a takva edin belki rahmetini kavuşursunuz .

Müminun suresi / 1…11

Müminler iflah etmişler ( kurtuluşa ermişler) . Onlar ki : Namazları huşu içinde kılarlar , boş ve yararsız şeylerden uzak duruyorlar . zekat ’i verirler ve ruhlarını yücelten işler yaparlar . Eşleri veya sahip oldukları cariyeleri dışında iffetlerini kururlar , bunun dışında ilişki kuranlar haddini aşmış olurlar . Emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler . Namazı zamanında kılarlar . İşte firdevs cenneti varis olan bunlardır . Sonsuza dek oralarda kalacaklar.

Hucurat suresi / 15

Müminler , Allah ve resulüne iman eden ve asla şüpheye düşmeyen , Allah yolunda mallarıyla , canlarıyla cihat eden kimselerdir . İşte sadık olan ( yalancı olmayan) bunlardır.

Neml suresi / 1…3

Bunlar apaçık olan bu Kuran ‘ın ayetleridir . Müminlere müjde ve hidayettir . Onlar ki : Namazı kılanlar , Zekâtı verenler ( ruhunu yüceltenler) ve Ahireti kesin inananlardır .

Ahiret ’e inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik o yüzden bocalayıp dururlar , Ahirette en çok hüsrana uğrayacak ( zararlı çıkacak) bunlardır ve azabın en kötüsü çekeceklerdir .

 

Nisa suresi / 29…31

Ey iman edenler ! Gönül rızasıyla dayanan bir ticaret olmadan , haksız yere birbirinizin malını yemeyin ve kendinizi öldürmeyin , Allah size karşı merhametlidir . Ancak bunu başkasının hakkına tecavüz ederek ve zulmederek onu kim yaparsa ateşe vereceğiz , bu cezayı vermek Allah’a göre çok kolaydır . Şayet yasakladığım büyük günahlardan sakınırsanız kötülüklerinizi sileriz ve şerefli yere girmenizi sağlarız .

Casiye suresi / 14,15

İman edenlere söyle : Allah’ın vaat ettiği günlerinin geleceğini ummayan insanları bağışlasınlar , çünkü Allah her toplumu yaptığı şeylere göre cezalandırılacaktır . Kim iyi iş yaparsa faydası kendine , kim kötülük yaparsa zararı kendine sonra Rabb’inize döneceksiniz .

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN