Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 39: CEHENNEMLİK KİMDİR ?

Nahl Suresi 104

 

Allah’ın ayetlerine inanmayanlara Allah kılavuzluk (hidayet ) etmez. Onlar için acıklı bir azap ön görülmüştür.

 

Araf suresi / 51

Onlar kendi dinlerini eğlence ve oyun haline getirdile , dünya hayatı onları aldattı . Onlar bugüne kavuşacaklarını unutmuşlardı. Ayetlerimize karşı çıkyorlardı. Bugün de biz onları unutuyoruz.

Araf suresi / 147

Ayetlerimizi ve ahirete varılacağını yalan sayanların tüm yaptıkları boşa gitmiştir. Yaptıklarının cezasını almış olurlar.

 

Araf suresi / 179

Biz , cehennem için , cinlerden ve insanlardan çok kişiler ayırdık, kalpleri var ama kavrayamazlar, gözleri var ama görmezler, kulakları var ama duymazlar, davarlar gibi bunlar hatta davartdan beter, gafil olan bunlardır.

 

Müddessir suresi/ 42…56

Cennette bulunan müminler , iman etmeyenleri soracaklar ! siz niçin cehennemlik oldunuz ? Dediler ki :

Namaz kılanlardan değildik !

Yoksulu yedirmezdik !

Dalanlarla birlikte dalardık !

Ahireti inanmazdık gerçek olduğunu görünceye kadar!

Artık şefaat edenlerin şefaatini onları kurtarmaz ,

Bunlar niçin hala bu hatırlatmadan yüz çevirip uzaklaşıyorlar , sanki Aslandan ürküp kaçan zebralar gibi kaçıyorlar . Doğrusu , herkes kendine basılmış bir kitap istiyor . işin gerçeği bunlar Ahiretten korkmuyorlar . Aslında bu bir hatırlatmadır , isteyen hatırlar , Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar , takva ve mağfiret ehli O ‘ dur.

Nisa suresi / 167…169

 

Kafir olanlar ve Allah yolundan insanları uzaklaştıranlar şüphesiz çok uzaklara sapmışlardır . Kafir ve zalim olanlar Allah asla bağışlamaz ve onlara hidayet yolu göstermez . Ancak cehennemin yolu gösterir , sonsuza dek orada kalacaklardır , Allah için bu çok kolaydır .

Yunus suresi / 7,8

 

Bizimle buluşmayı ummayan , dünya hayatına razı olup onunla rahat edenler ve bizim ayetlerimizden gafil kalmış ( habersiz kalmış ) olanlar , yaptıklarından dolayı cehenneme gideceklerdir .

Bakara suresi / 174

Allah’ın indirdiği kitabin bir kısmını gizleyip ve az bir pahayla onunla ticaret yapanlar , yedikleri midesine ancak ateş indiriyorlar ve kıyamet günü Allah onlara konuşmaz , yüceltmez ve onlara acı azap hazırlanmıştır .

 

Bakara suresi / 159…164

 

İndirilen açıklayıcı ve hidayet yolu gösteren ayetler , bu kitapta tarafımızdan açıklandıktan sonra saklayan her kimse , Allah ve diğer lanetçiler tarafından lanetleneceklerdir . Ancak tövbe edenler , durumu düzeltenler ve gerçeği olduğu

gibi ortaya koyanlara affederim çünkü ben tövbeleri kabul eden ve bağışlayandır .

İnkar etmiş ve kafir olarak ölmüş olanlar , Allah’ın , Melekler’in ve tüm insanların laneti üzerinde olacaktır, sonsuza dek cehennemde kalacaklardır, azapları hafifletilmeyecektir ve bekletilmeyecektir . İlahiniz tek bir İlahtır , ondan başka İlah yoktur . O’ Rahman ve rahimdir .

Casiye suresi / 7…9

Allah’ın ayetleri inkar eden günahkar olanların vay haline . Kendisine okunan Allah’ın ayetlerini dinler fakat sanki hiç onları duymamış gibi büyüklük tasarlamaya ısrarla devam eder . İşte buna acı azap çekeceğini müjdele .

Araf suresi / 35…37

Ey Adem oğulları ! size kendi içinizden ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim takva ederse ve kendini ıslah ederse hiç korkmasınlar ve üzülmesinler. Ayetlerimi yalanlayanlar ve bu ayetleri küçümseyip kendini kebirlik tasarlayanlar cehennemin sahibi olacaklardır . Allah’a iftira eden veya O’nun ayetlerini inanmayanlardan daha zalim kim olabilir ki ? onlara Kitaptan nasipleri erişir melek elçilerimiz gelip canlarını alırken : “ Hani Allah’tan başka yalvardıklarınız nerede ? dediklerinde : “Biz sapıp , kayboldular.” Dediler ve kendi aleyhlerine , kendilerinin kafir olduklarına şahitlik ettiler.

Mutaffifin suresi / 10…16

Ahireti inanmayanlar vay haline ! Bunu ancak haddini aşan günahkar olan inanmaz . Ona ayetlerim okunduğu zaman “Eski hikayeler .”der . Aslında yaptıkları işler kalplerini kaplamıştır . Bunlar kesinlikle o gün Allah’ı göremezler . Sonra onlar elbette cehenneme gireceklerdir.

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN