Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 21: TAKVA EDEN YANİ DOĞRU YOLDA GİDEN BİR MÜSLÜMAN DOĞRU YOLDA GİTMEYEN BİR MÜSLÜMANDAN HESAP SORABİLİR Mİ?

Enam suresi \ 69

Takva edenler , etmeyenlerden hesap soramazlar . Ancak takva edebilirler diye bir hatırlatma yaparlar.

Neml suresi 92\93

Sen Kuranı oku , hidayete kavuşan kendine , doğru yoldan sapan ve dalalet yolu (yanlış yolu) seçene de ki : Ben sadece uyarıcılardanım ve de ki : çok şükür Allah’a O, size ayetlerini gösterecek siz de onları tanıyacaksınız . Rabb’in yaptıklarınızdan habersiz olduğunu sanmayın .

Kaf suresi 45

Biz onların dediklerini biliyoruz . Sen onların üstünde bir zorbacı değilsin . Sadece Allah’tan korkanlara Kuranla hatırlatıver .

**Zührüf suresi 88.89

Peygamber dedi ki : Ya Rabb’i . bunlar inanmayan bir kavimdir . (Allah şöyle yanıt verdi) Sen onları affet ve barışçı sözler söyle , yakında anlayacaklar.

Maide suresi 105

Ey iman edenler siz kendinize bakınız siz hidayet yolunda olduktan sonra yoldan sapanlar size zarar vermezler . Hepiniz Allah’a döneceksiniz ve yaptıklarınızı bildirecektir .

 

 

**Gaşiye suresi 21,26

Ey peygamber! Öğüt ver (hatırlat ) , çünkü senin görevin öğüt vermektir (hatırlatmaktır) . Onların üzerine zorbacı   değilsin . Ancak kafirlik yapıp uzaklaşan olursa , Allah tarafından verilecek büyük azabı çekecektir . Şüphesiz bize dönecekler sonra onların hesabını görmek Bize düşer.

 

Nahl suresi / 119

Cahillikten dolayı kötülük işleyenler , sonra tövbe edip ıslah ederlerse artık bundan sonra Rabb’in bağışlayandır , esirgeyendir .

Şura suresi /25

O’dur ki : Kullarının tövbesini kabul eder , kötülüklerini affeder ve yaptıklarınızı bilir.

İbrahim suresi 42,43

Sanmayın Allah zalimlerin yaptıklarından habersizdir , O , sadece onları öyle bir güne geciktiriyor ki , gözleri donup kalacak , başları eğik , elleriyle yüzleri kapatmışlar ve gönülleri bomboş olacaktır.

Casiye suresi 14,15

İnananlara söyle : Allah’la buluşacağı ummayanları affetsinler ki , herkesin yaptığı işlere göre cezalandırılsın . Kim iyi bir iş yaparsa yararı kendisinedir , kim de kötülük yaparsa zararı kendisinedir . Sonra Rabb’inize döneceksiniz.

Fatır suresi 45

Eğer Allah , insanları yaptıkları işler yüzünden (hemen) cezalandıracak olsaydı , yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah , onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor . Süreleri geldiği zaman , kuşkusuz Allah kullarını bütün yaptıklarını görmüştür .

Esra suresi /   53

Kullarıma söyle : En güzel sözü söylesinler . Çünkü şeytan aralarını açmağa çalışıyor . Şüphesiz şeytan insanın apaçık düşmanıdır .

Lukman suresi / 223,24

Kim de inkar edip kafirlik taslarsa , onun inkarı seni üzmesin . Sonunda Bize dönecekler , o zaman yaptıklarını bildireceğiz . Şüphesiz Allah kalplerden geçen düşünceleri biliyor . Onları birazcık güzel yaşatırız , sonra ağır bir azaba sürükleriz.

Bakara suresi / 256

Dinde zorlama yoktur , olgunluk yolu ve dalalet (doğru olmayan ) yolu apaçık belli olmuştur . Öyleyse kim tağutu (şeytanı) inkar edip Allah’a inanırsa , mutlaka kopmayan , sağlam bir kulpa sımsıkı tutunmuş olur . Allah işitendir , bilendir .

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN