Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 49: ZALİM KİMDİR ?

Araf suresi /45

Allah zalimleri lanetlemiştir . Onlar ki : İnsanları Allah yolundan uzaklaştırıyorlar ve her şey eğri kalmasını istiyorlar ve Ahireti inanmıyorlar .

Hud suresi 18,19

Allah hakkında yalan uyduranlardan kim daha zalim olabilir ki ? . Onlar Allah’ın huzuruna çıkacaklar ve şahitler “ İşte bunlar Allah hakkında yalan söylediler” diyecekler. Allah’ın laneti zalimlerin üzerindedir . Onlar ki: Allah yolundaki insanları uzaklaştırıyorlar , eğri kalmasını istiyorlar ve Ahireti inkar ediyorlar .

Secde suresi/ 22

Kendisine Allah’ın ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan uzak durandan daha büyük zalim kim olabilir ki ? Bu canilerden mutlaka intikam alacağız .

Araf suresi / 40,41

Bizim ayetlerimizi yalanlayıp ve onlardan kendini büyük görenler onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğine gerinceye kadar cennete girmeyeceklerdir . Biz canileri bu şekilde cezalandırırız . Onlar cehennemde yatarlar ve üstlerini örterler , işte zalimlerin cezası budur .

 

tövbe suresi / 23

Ey iman edenler ! Babalarınız ve kardeşleriniz eğer iman yerine imansızlık tercih ederlerse onlara yakınlık göstermeyin , sizden yakınlık gösterenler varsa onlar zalimdir .

Mümtehine suresi / 8,9

Size karşı din savaşı açmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı , sevmenizi ve onlara adil davranmanızı Allah yasaklamaz . Allah , adaletli davrananları sever . Allah , din yüzünden size savaş açanlar , yurtlarınızdan sizi çıkaranlar ve çıkarmanıza yardım edenleri dost edinmeyin diyor , onları dost edenler zalimdir .

Ali İmran suresi / 94,95

Artık bundan sonra her kim Allah ‘a karşı yalan uydurursa zalim olur . De ki: “Allah doğruyu söylemiştir , dolayısıyla İbrahim’in hanif dinine tabi olunuz , o şirk koşanlardan değildi . Mekke ‘de insanlar için konulan ilk ibadet evi mübarektir ve bütün insanlara hidayet kaynağıdır .

Zümer suresi / 32

Allah hakkında yalan uyduran ve kendisine gelen doğruyu ( kuran ’ı ) yalanlayan her kimse , ondan daha büyük zalim kim olabilir ki ? Kafirlerin yeri cehennemdir.

Hucurat suresi / 11

Ey iman edenler , kimse kimseye alay etmesin , çünkü alay edilenler alay edenlerden daha iyi olabilir . Kadınlar da birbirlerine alay etmesinler, çünkü alay edilenler edenlerden daha iyi olabilir , kendi kendinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın , iman ettikten sonra lakaplar çok kötüdür , artık tövbe etmeyenler Zalimdir .

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN