Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 36: ALLAH’IN SEVGİLİ KULLARI KİMDİR ?

Furkan suresi 63…77

Rahmanın sevgili kulları : Yeryüzünde tevazu ile yürürler , Eğer cahillerle muhatap olacak olurlarsa “selam” (barış) derler . Geceleri Rabbine secde ederler ve namaz kılarlar, Rabb’imiz , cehennem azabından bizi kuru derler, çünkü onun azabı büyük bir cezadır , orada kalmak çok kötü bir şeydir derler. Onlar ki :

Harcarken ne israf ne de cimrilik ederler , ikisi arasında bir yol izlerler .

Allah’la beraber başka tanrılar karıştırmazlar ve Allah tarafından haram kılınan can, haksız yere kıymazlar .Zina yapmazlar , bunları yapanlar günah işlemiş olur , iki katını azap çekecekler ve aşağılanmış vaziyette azapta devamlı kalacaklardır , ancak tövbe edenler ve iman edip iyi işler yapanlar bu azabı görmeyecekler , Allah onların kötülükleri iyiliklere çevirir çünkü Allah her zaman merhametlidir ve bağışlayıcıdır.

Kim tövbe edip iyi işler yaparsa , canı gönülden Allah’a tövbe etmiş olur .

Onlar ki : Yalancı şahitlik yapmazlar ve boş boş konuşmazlar , konuşsa bile kısa keserler,

Onlar ki : kendilerine Allah’ın ayetleri hatırlatıldığında , ona karşı sağır ve kör gibi davranmazlar .

Onlar ki : Rabb’imiz !bize gözümüzü aydınlatacak eşler , çocuklar ve turunlar ver ve bizi takva sahibi insanlara imam kıl ya Rabb’i derler .

İşte onlar sabır ettikleri için cennetin en yüksek makamı verilecektir . orada saygı ve selamla karşılanacaklardır . orada sonsuza dek kalacaklar . orası ne güzel bir ikamet yeridir .

De ki : Dualarınız olmasaydı Rabb’im size ne diye değer versin ? çünkü siz inanmadınız onun için azabı hak ettiniz.

Nisa suresi 58

Allah size, mutlaka emanetleri sahiplerine vermenizi ve insanlar arasıda hakemlik yapacak olursanız adaleti sağlamanızı emrediyor. Allah size ne güzel öğütler veriyor ! şüphesiz Allah her şeyi dinliyor ve görüyor .

Maide suresi 8…10

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun ve Adaleti sağlayın . Sevmediğiniz bir topluluk varsa sakın sizi adaletsizliğe sürüklemesin , Adil olun takvaya yaklaşmış olursunuz . Allah’tan sakının , çünkü Allah yaptıklarınızı çok iyi biliyor. Allah , iman edenler ve iyi işler yapanların günahlarını affedeceği ve büyük ödül vereceğini söz verdi . İnanmayanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar cehennemliktir .

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN