Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

GİRİŞ

İslam alemine bir kuş bakışı bakarsak , üç tane İslam dini görürüz:

Birincisi Kuran dini, Hak dini, Sıratı müstakimin dini . Hikmet dini, akıl dini, nur saçan bir din, şirke bulaşmayan ve birleştiren bir dindir. Bütün insanlara özellikle diğer din insanlarıyla barış içinde yaşamaya davet eden bir din. Bu dinde hizipleşmeye, mezheplere sürtüşmeye yer yoktur. Herkes ben Müslümanlardanım diyor. Sıksık Allahın Kuranı okuyor düşünüyor anlıyor ve gereğine yapıyor. Hikayeye ve hürafeye yer yoktur, Allahın aziz kitabı bize yeter diyorlar . Bu İslam dini insanı yüce Allaha sımsıkı sevgi bağlarıyla bağlıyor ve kucaklıyor, doğayla kocaklıyor ve doğayı kuruyor. İnsanlar güzel şeyler yapmak için adeta yarışıyorlar, barış içinde sevgiyle yaşıyorlar. Başkalarının inancına saygı duyarlar , sizin dininiz sizin, bizim dinimiz bizim derler. Hidayet yoluna giden kendine, gitmeyen gene kendine, biz kimsenin vekili değiliz derler. Din ticareti yapmazlar ve dinden maddi menfaat sağlamazlar. Hakkı hak tutuyor ve adaleti sağlıyor. Sevgiyi hakim kılıyor, insanlar birbirlerine seviyor. Herkes pozitif düşünüyor ve yüzlerden nur akıyor.

 

İkincisi ise Örf dini , Hikaye ve Hürafe dini,

İnsanlar , Kurana inanıyor ama Kuranı açıp okumuyorlar. Açıp okusa bile bir şey anlamadan, analiz yapamadan, ayetleri düşünmeden ve gereğini yapmadan okuyor. Çoğu bilmeden şirk koşarak Allaha inanırlar. Bu kişilerin; kuranı düşünmek, nurunu ve ruhunu almak işine gelmiyor, çıkar ve menfeaat içindeler, ibadetleri adet olduğu için yapıyorlar. Toplumda saygınlık kazanmak için ibadetleri gösteriş olarak yapıyorlar. Örf dinini , hikaye dinini sevmişler, çünkü, gösteriş var, menfeat var, hikayeler var, hizipleşme var , mezhepler var, mezhep çatışması ve güç gösterisi var . Barış dini olan İslam dinini, kavga ve çatışma dini haline getirmişler. Sen Müslümansın ama ben senden daha iyi Müslümanım iddiasindadırlar.

Hayat onlara göre deniz değil sert bir kaya, dini da keskin bir keski , bununla kaya üzerinde kendi paradigmalarını çizerlar.

 

Üçüncüsü, Ümürsamazlık dini:

Kuran okumazlar , dini ucundan tutarlar, Bu dünya hayatını sevmişler , o bize yeter diyorlar. Allahı az hatırlarlar, En çok Allahı sevmeleri gerekirken en çok parayı severler, kariyeri severler, bu gibi insanların bir kısmı dürüst kimselerdir, kimseye kazık atmazlar çünkü ilkeli ve saygın kişilerdir. Bir kısmı da dürüst değiller , gerekirse kazığı en yakınlarına bile atarlar çünkü içlerinde Allah korkusu yoktur. Allah varsa bana ne, yoksa da bana ne derler. Kuran hariç her türlü kitabı okurlar.   Allahı unuttular dolayısıyla Allah da onlara kendi benliklerini unutturdu.

 

Bilim adamı ve İslam dini filozofu , Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk Kurana çağrı davasına “Din Kuranda ve bizim Kurandan haberimiz yok” meşhur sözüne katılıyorum.

 

Asrın dahisi M.K Atatürk’ün dine bakış açısına hayran kaldığım, özellikle dinden menfaat sağlamak isteyen kişiler iğrenç kimselerdir sözüne katılıyorum. Bu anlamda kuran da aynı şeyi söyliyor : dinden menfaat sağlamış olanlar karınlarında ateş yiyorlar ve cehennem azabını göreceklerdir. Gazi M.K.Atatürk’ün din hakkında söylediklerine bu kitabta dört sayfa ayırdım . Mücahit ve gerçek Müslüman bu devlet adamını dinsizlikle itham eden cahil insanlar vardır. Hakikat dini bilmedikleri için onlar, örf dini, hikaye ve hürafe dinine sımsıkı sarılmışlardır. Hak dini akıl ve mantık dini Kuran dini alan insanları, acımasızca dinsizlikle itham ederler.

 

Gönlü Allah’ın aşkıyla tutuşan, Kurana sımsıkı sarılan ve gerçeği arayan kimseler için Kuran bir rehber ve hidayet kitabıdır. Kuran derin bir okyanus , içinde rengarenk hayat vardır . Aklımızı işletmek için bize sunulan bir nimettir.

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN