Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 32: MÜSLÜMAN KİMDİR ?

Bakara suresi / Ayet 1362

Deyin ki : Biz ,Allah’a inandık , bize inanan ve İbrahim’e, İsmail’e , İshak’a Yakub’a ve Esbat’a inan kitapları inanıyoruz , Musa , İsâ ve diğer peygamberinin kitapları inanıyoruz , peygamberler arasında hiç bir farklılık göstermiyoruz ve biz sadece Allah’a teslim (Müslüman ) olduk.

Bakara suresi / Ayet 127…133

Hz. İbrahim ve İsmail Mekke’deki evin temelleri yükseltirken , Rabb’imiz! Bizden bunu kabul eğle, Şüphesiz sen işitensin , bilensin . Rabb’imiz biz size teslim (Müslüman) etmemizi nasip eğle , bizim çocuklarımız ve torunlarımız da sana teslim eden (Müslüman) bir millet nasip eğle , bize ibadet usullerimizi göster , tövbemizi kabul et , zira, tövbeleri kabul eden çok merhametli olan sensin , Ey Rabb’imiz ! onlara içlerinden , Senin ayetlerini kendilerine okuyacak , onlara kitap ve hikmeti öğretecek , onların ruhları yüceltecek bir peygamber gönder , Aziz ve hikmet sahibi sensin Rabb’imiz.

İbrahim’in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir ?

Dünyada onu seçkin bir kişi yaptık ve Ahirette salihlerdendir (iyi insanlardandır) , çünkü Rabb’i ona: Müslüman ol demiş , o da : Alemlerin Rabbine Müslüman oldum demişti .

Bunu İbrahim de kendi oğullarına tavsiye etti , Yakubi da : “ Oğullarım ! Allah sizin için bu dini seçti . Dolayısıyla Müslüman olarak ölün “. dedi. Yoksa Yakup ölüm döşeğinde iken siz orada mı idiniz ? Yakup oğullarına sordu :”Benden sonra kime kulluk edeceksiniz ? demişti. Onlar , senin ve ataların İbrahim , İsmail ve İshak’ın İlahi olan tek Allah’a kulluk edeceğiz .ve biz O’na Müslüman ( teslim) olmuşuzdur. dediler.

Ali İmran suresi /Ayet52

İsa, onlardaki inkârcılığı sezince : Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir ? dedi . Havariler : Biz , Allah yolunda yardımcıyız , Allah’a inandık , şahit ol ki biz Müslüman’ız , dediler. Rabb’imiz indirdiğine inandık ve Peygambere uyduk , bizi şahitlerle beraber yaz , dediler.

Ali İmran suresi /Ayetler 84,8

Deki :biz Allah’a inandık ve bize indirilene , İbrahim’e , İshak’a Yakub’a ve Yakubi oğullarına indirilenlere , Musa, İsa ve diğer peygamberlere Rabb’i tarafından verilenlere iman ettik .Onlar birbirlerinden ayırt etmeyiz. Biz ancak O’na teslim oluruz İslam’dan başka bir din inanan her kimse asla kabul edilmeyecektir ve ahirette hüsrana uğrayacaktır.        

Ali  İmran   Ayet 102

Ey iman edenler ! Allah’tan , O’na yaraşır şekilde , korkun (Takva edin) ve Müslüman olarak ölün .

Nisa suresi /Ayet 125

Yüzü Allah’a doğru çeviren ve Muhsin olarak Allah’a teslim eden ve Allah’ı bir tanıyan İbrahim dinine tâbi olan her kimse , dince daha güzel kim olabilir ki ? Allah İbrahim’i dost edinmiştir .

Ali İmran suresi/Ayet 19 ,20

Allah nezdinde hak din İslam ‘dır . Kendilerine kitap verilenlerin ihtilaf sebebi ,kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler Allah’ın Ayetlerini inkâr edenler bilmelidir ki Allah’ın hesabı çok çabuktur.

Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki : “ Bana uyanlarla birlikte ben de kendimi Allah’a teslim ettim “ Ehli kitaba(kutsal kitap sahiplerine) ve ümmilere (kitap sahibi olmayanlara) de : “siz de Allah’a teslim oldunuz mu ?.”de . Eğer Müslüman olmuşlar ise doğru yolu buldular demektir . Eğer yüz çevir giderlerse sana düşen ,yalnızca duyurmaktır . Allah kullarını çok iyi görmektedir.

Araf suresi/Ayet 126

( Hz. Musa’ya inanan sihirbazlar , Firavun ’e demişler ki ) : Sen sadece Rabbimiz’in âyetleri bize geldiğinde, onlara inandığımız için mi bizden intikam alıyorsun . Rabb’imiz ! Bize sabır ver ve Müslüman olarak canımızı al , dediler.

**Enâm suresi /Ayetler 161…163

De ki : Şüphesiz Rabb’im beni doğru yola ve dosdoğru dine , Allah ‘ı birleyen İbrahim’in dinine iletti . O , ortak (şirk) koşanlardan değildi. De ki : Benin namazım ,ibadetim ,hayatım ve ölümüm hepsi âlemin Rabb’i Allah içindir.

O’nun ortağı yoktur . Bana gelen emir budur ve ben ilk Müslüman’dır.

Yunus suresi/Ayet 84

Musa dedi ki : Ey kavmim !Eğer Allah’a inandıysanız ve Müslüman olmuşsanız O’na güvenip dayanın .

Yusuf suresi / Ayet 101

(Yusuf dedi ki ) “ Ey Rabb’im !Mal mülkü bana verdin ve bana rüya tefsiri ve açıklaması da öğrettin . Ey gökleri ve yeri yaratan ! sen dünyada ve ahirette de benim veli nimetimdir . Beni Müslüman olarak canımı al ve salih insanlarla beraber beni kat.

 

**Nahl suresi / Ayetler 120…123

İbrahim gerçekten Hak’a yönelen , Allah’a itaat eden bir önderdi , Allah’ a şirk koşanlardan değildi . Allah’ın nimetlerine şükür etmiştir , Allah, onu seçmiş ve doğru yola hidayet etmişti. Onu dünyada iyi şeyler verdik ve ahirette O salihlerdendir. Sonra sana vahi yoluyla İbrahim’in hanif dinine tabi ol ( yoluna devam et) dedik , O şirk koşanlardan değildi.

**Kasas suresi /Ayet 52…54

Ondan önce (kurân’ dan önce) kendilerine kitap verdiğimiz insanlar onu inanırlar , Onlara okunduğu zaman “Biz onu inandık “derler , O Rabb’imizden gelen bir gerçektir(hakikattir) . Esasen biz ondan önce Müslüman’dık ,derler.

İşte onlara sabrettiklerinden dolayı mükâfatları iki defa verilecektir ve onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştırıyorlar , kendilerine verdiğimiz rızktan da Allah rızası için harcarlar .

Hac suresi / Ayet 78

Allah uğrunda , hakkıyla cihat edin .O ‘ sizi seçti , din hususunda üzerinize hiç bir zorluk yüklemedi , babanız İbrahim’in dinidir , O ‘ gerek daha önce (gelmiş kitaplarda , gerekse bunda (Kuran’da ) size Müslüman’lar adını verdi , böylece peygamber size şahitlik yapacaktır ve siz insanlara şahitlik yapacaksınız , öyleyse namazı kılın ,zekâti verin ve Allah’a sımsıkı sarılın. O , sizin mevlanızdır . Ne güzel bir mevladır , ne güzel yardımcıdır.!

*Ali İmran suresi / Ayet 67

Hz. İbrahim , ne Yahudi ne de Hıristiyan idi fakat o Allah’ı tanıyan şirk koşmayan bir Müslüman’dı .

*Bakara suresi / 135 …137

Yahudi ya da Hıristiyan olun ki doğru yolda olursunuz , dediler . De ki : En doğru din , şirk koşmayan hanif olan İbrahim’in dinidir ve şunu söyleyin :

Biz Allah’a inanıyoruz ve bize inan , İbrahim’e , İsmail’e , İshak’a , Yakub’a , El Asbat’a inan kutsal kitapları da inanıyoruz . Musa’ya , İsa’ya ve bütün peygamberlere inan kutsal kitapları inanıyoruz ve peygamber arasında farklılık yapmıyoruz ve biz Allah’a teslim (Müslüman) olmuşuzdur. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu yakalamış olurlar, inanmayıp ta uzaklaşırlarsa demek ki onlar ihtilafa düştüler ve bir araya gelmek istemiyorlar, Allah sizi destekleyecek , Allah her şeyi biliyor ve duyuyor.

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN