Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 34: İSLAM DİNİ HOŞGÖRÜLÜ BİR DİN MİDİR?

Maide suresi / Ayet105

Ey İman edenler ! Siz kendinize bakınız , siz doğru yolda olduktan sonra doğru yoldan sapanlar size zarar vermezler ., hepiniz Allah’a döneceksiniz o zaman tüm yaptıklarınızı bildirecektir .

**Casiye suresi / Ayetler 14,15

İman edenlere söyle : Allah’ın vat ettiği günlerinin geleceğini ummayan insanları bağışlasınlar , çünkü Allah her toplumu yaptığı işlere göre cezalandıracaktır . Kim iyi iş yaparsa faydası kendine , kim kötülük yaparsa zararı kendine sonra Rabbinize döneceksiniz .

Kaf suresi /Ayet 45

Biz onların dediklerini çok iyi biliriz , Sen onların üzerine bir zorbacı (cebbar ) değilsin . Sen ancak Allah’tan korkan insanlara bu kurânla hatırlatma yap .

Bakara suresi/Ayet 272

(Resulüm !) Onları hidayete erdirmek ve doğru yola getirmek senin görevin değildir , fakat Allah dilediğini hidayete getirir . Hayır işlerinde harcadığınız şeyler kendinize faydası gelecektir . Yapacağınız hayır işler ancak Allah’ın rızası için yapmalısınız . Hayır işlerinde verdiğiniz şeyler eksiksiz karşılığını alacaksınız ve asla haksızlığa uğramayacaksınız .

Ali İmran suresi /Ayet 176  

Resulüm ! Kafirlikte acele edenler için üzülme onlar Allah’a zarar veremezler , Allah onlara ahirette hiç şans tanımayacak ve büyük azap çekecekler .

Bakara suresi /Ayet 256

Dinde zorlama yoktur , artık doğru yol belli ve yanlış yol bellidir . O halde kim “ tağutu” redd edip Allah’a inanırsa , kopmayan sağlam kulpa’ya tutunmuş olur . Allah işiten ve bilendir .

“tağut”: şeytan ve Allah’tan başka tapılan her şey demektir .

Ğaşiye suresi /Ayetler 21…26

Resulüm ! “ Sen öğüt ver (hatırlat ) çünkü senin görevin hatırlatmaktır . sen onların üzerine bir zorbacı (diktatör)değilsin , ancak uzaklaşan ve kafir olan Allah tarafından hazırlanan en büyük azabı çekecektir . şüphesiz bize dönecekler ve hesaplarını biz vereceğiz .

Kâfirun suresi /Ayetler 1…6

De ki : Ey kafirler ! Ben sizin taptığınıza tapmam , siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz , ben de sizin taptığınıza asla tapacak değilim , sizde benim taptığıma tapıyor değilsiniz . Sizin dininiz size ve benim dinim de banadır.

Yunus suresi /Ayet 99

(Resulüm!)Eğer Rabb’in isteseydi yer yüzündeki bütün insanları inandırırdı , durum bu ise sen insanları zorla inandırmaya kalkacak mısın?

Allah’ın izni olmadan hiç kimse inanamaz ve aklını kullanmayanlar günah işleri yapmaya devam edeceklerdir.

Enam suresi / Ayetler 104…106

Size Rabb’inizden basiretleri açan ayetler gelmiştir , gören kendine , görmeyen gene kendine , ben sizi kuruyacak değilim . böylece ayetleri geniş geniş açıklıyoruz . Onlar “ sen ders almışsın “ desinler bakalım , biz bu kurân’ı anlayana açıklıyoruz . Vahi yoluyla , tek ilah olan Rabb’inden gelen ayetleri gereğince yap ve şirk koşanlardan uzak dur .

Yunus suresi / Ayet 108

De ki : Ey insanlar size Rabb 'inizden Hak olan bu kurân gelmiştir , kim hidayete (doğru yola ) erişirse kendine iyilik etmiş olur , kimi de doğru yoldan saparsa gene kendine (kötülük yapmış olur ) , Ben kimsenin vekili değilim .

Müminun suresi /Ayetler 117,118

Her kim Allah’la birlikte diğer bir tanrıya taparsa   ki bu hususla ilgili hiç bir kanıtı yoktur   o kimsenin hesabı ancak Allah tarafından sorulacaktır . Kesinlikle kâfirler iflah etmezler (mutlu sona ermezler ) ve sen de ki : Allah’ım af et (bağışla) ve merhametini göster , de . Rabb’im sensin merhametli olanların en merhametlisisin .

Lokman suresi / Ayetler 23,24

(Resulüm!) İnkar edip Allah’ı inanmayanlar için üzülme , nasıl olsa onlar bize gelecekler ve onların yaptıklarını bildireceğiz . Şüphesiz Allah kalplerdeki sırları biliyor . Onları biraz eğlendiririz sonra kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.

Müzzemmil suresi / Ayet 10

Onların söylediklerine sabırlı ol ve iyi bir şekilde onlardan uzak dur , nimet içinde yüzen bu inkarcılarla beni baş başa bırak ve onlara biraz zaman tanı .

Zührüf suresi /Ayetler 88, 89

( Peygamber ) Dedi ki : “ Ya Rabb’i bu kavim inanmıyor ! , (Allah buyurdu ki ) Sen onlara af et ve barışçı sözler ( selam ) de. Çünkü daha sonra anlayacaklar .

Zümer suresi / Ayet 41

Resulüm ! Biz bu kitabı sana insanlar için hak olarak indirdik . Artık kim doğru yolu seçerse kendine . Kim doğru yoldan saparsa ancak kendi aleyhine olur. Sen onların vekili değilsin .

Rum suresi / Ayetler 44, 45

Kim inanmıyorsa kendi aleyhine olur . Kimi de Salih amel (iyi işler ) yapıyorsa , kendileri için hazırlık yapıyorlar , Zira iman edip iyi işler yapanlara ( Allah) kendi lütfünden ödüllendirecektir . Allah kafirleri (inanmayanları) sevmez.

Yunus suresi / Ayetler 41….44

(Resulüm!) Eğer onlar seni inanmazlarsa de ki : yaptığım işlerden ben sorumluyum ve siz yaptığınızdan sorumlusunuz . siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz , ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim . Onlardan seni dinleyenler vardır , sağırlara – üstelik akılları da ermiyorsa – sen mi duyuracaksın ? Onlardan sana bakan da vardır , ama basiretleri yoksa , körleri sen mi doğru yolu göstereceksin . Allah kesinlikle inananları zulmetmez (haksızlık yapmaz) fakat insanlar kedi kendilerine zalimlik yapıyorlar.

Neml suresi / Ayetler 91…93

Resulüm! De ki ben ancak haram kılınan bu şehrinin (Mekke’nin ) Rabbine kulluk etmekle emredildim , her şey O’nundur ve Müslümanlardan olmamı bana emir geldi , kurân okumamı istendi , hidayete erişen kendine ve doğru yoldan sapana de ki : BEN SADECE UYARICILARDANIM ve deki : Şükürler olsun Allah’a Ayetleri size göstermeğe devam edecek ve onları tanıyacaksınız ve Rabb 'in yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Esra suresi /Ayet 15

Kim hidayet yolunu seçerse , bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur , kim de doğru yoldan saparsa zararı kendine hiç kimse başkasının günahını üstlenemez . Biz bir peygamber göndermeden kimseye azap çektiremeyiz .

Necim suresi / Ayet 30

Sen , Bizi anmaktan uzak duran ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden uzak dur , onların erişebileceği bilgi bu kadardır . Hidayet yolunda giden ve yanlış yolda giden kimseler Rabb’in tarafından çok iyi bilinmektedir.

Fetih suresi / Ayet 9

Şüphesiz biz seni Şahit , Müjdeleyici ve Uyarıcı olarak gönderdik . Allah ve peygamberini inanmanız için , Allah’ı yüceltmek için , sabah akşam O’nu tespih etmek için , sevmek için peygamberi gönderdik.

Müzzemmil suresi / Ayet 19

Bu anlatılanlar bir hatırlatmadır . İsteyen Rabbine giden yolu takip eder .

Enâm suresi / Ayet 66

Kuran hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki : Ben size vekil değilim.

Enâm suresi / Ayet 68 , 69

Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde , onlar başka bir konuya geçinceye kadar onlardan uzak dur . Eğer Şeytan seni unutturduysa , bari hatırladıktan sonra o zalimlerle oturma . Takva sahibi olanlar , onlardan hiç bir şeyin hesabını sormasınlar , fakat belki sakınırlar diye onlara ancak hatırlatabilirler.  

Enâm suresi / Ayet 108

Allah’tan başkasına tapanlara sövmeyin , sonra onlar da bilmeyerek Allah’a söverler . Böylece biz her ümmete yaptıklarını şirin gösterdik . Sonunda Allah’a dönecekler , o zaman bütün yaptıklarını bildirecektir .

Yunus suresi / Ayet 104

De ki “ Ey insanlar ! Benim dinimden şüpheniz varsa , bilin ki ben Allah’ı bırakıp sizin taptıklarınıza tapmam . Fakat öldüğünüz zaman canınızı alan Allah’a ibadet ederim ve iman edenlerden olmamı bana emir gelmiştir .

Rad suresi /Ayet 43

Kafirler diyor ki : sen resul olarak gönderilmiş olamazsın , De ki : Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve Kitabın bilgisi sahip olanlar , onlar yeter .

Yusuf suresi / Ayetler 103 ….106

Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir. Halbuki sen bunun için onlardan bir ücret istemiyorsun . Kuran insanlar için ancak bir zikir kitabıdır. Göklerde ve dünyada nice ayetler vardır ki , onlar bu ayetlerden uzaklaşarak geçiyorlar . onların çoğu ancak şirk koşarak Allah’a iman ederler .

Nahl suresi / Ayet 125

(Resulüm!) Sen , Rabb’inin yoluna hikmetle (olgun fikirlerle) ve güzel vaazlarla (öğütlerle) Allah’ın yoluna davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et ! Rabb 'in , kendi yolundan sapanları en iyi O biliyor ve hidayete erenleri de en iyi O biliyor.

Hücürat suresi / Ayet 10

Müminler kardeştir ! Öyleyse kardeşlerinizi barıştırın ve Allah’tan sakının ( takva edin) belki Allah’ın rahmetine ve affine kavuşursunuz.

*Hücürat suresi / Ayet 13

Ey insanlar! Sizi Erkek ve dişiden yarattık . Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık . Şüphesiz ki Allah’a göre en değerli olanınız , en çok takva sahibi olanınızdır . Allah bilendir ve her şeyden haberdardır .          

 

Necim suresi / Ayetler 29, 30

Onun için sen bizi anmaktan uzak duran ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden uzak dur . İşte onların erişebilecekleri bilgi bu kadardır . Şüphesiz ki senin Rabb’in , doğru yoldan sapanları çok iyi biliyor ve hidayete erişenleri çok iyi biliyor .

Sad suresi / Ayet 65

(Resulüm!) De ki : Ben sadece bir uyarıcıyım . Tek ve her şeye kadir olan Allah’tan başka bir ilah yoktur .

Casiye suresi /Ayet 7, 8

Her yalancı ve günahkar kişinin vay haline . Kedisine okunan Allah’ın ayetlerini işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki hiç onları duymamış gibi inanmamaya devam eder . İşte onu acı bir azapla müjdele ! .

Kasas suresi / Ayet 56

“(Resulüm !) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin , fakat , Allah dilediğine hidayet eder ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir .

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN