Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 44: KURAN İLİME DAVET ETTİ Mİ ?

Mücadele suresi / 11

Allah , sizden inananları ve kendine ilim verilenleri dereceler yükseltir ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır .

Ankebut suresi / 49

Şüphesiz , O ( Kuran) , kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde apaçık ayetlerdir . Ayetlerimizi ancak zalim olanlar inkar eder .

Fatır suresi / 28

Şüphesiz kullardan en çok bilim adamları Allah’tan korkarlar . Allah Aziz ve bağışlayıcıdır .

Sebe suresi / 6

Rabb’inden sana inen bu Kuran , Aziz ve Hamid Allah’ın doğru yoluna hidayet ettiğini ve gerçek olduğunu ancak bilim adamları tarafından görülmektedir .

Taha suresi / 114

Yücedir Allah gerçek kral . Sana O’nun vahyi tamamlanmadan önce Kuran’ı okumakta acele etme ve Rabb’im benim ilmimi (bilgimi) arttır , de.

Ali İmran suresi / 7

Sana Kitabı (Kuran’ı) indiren O’dur (Allah). O ‘nun bazı ayetleri muhkemdir , bunlar kitabın anasıdır ve değerleri ise müteşabihtir . Kalplerinde şüphe olanlar , fitne yaratmak için ve kendi düşünceleri doğrultusunda anlam çıkarmak için müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun anlamını ( yorumu) ancak Allah ve ihtisas yapan bilim adamları bilir . Diyorlar ki : Biz ona inandık , tümü Rabb’imizden gelmiştir . Bu inceliği ancak akıllı olanlar anlar.                                                                                      

(Muhkem ayetler: Manası açık seçik anlaşılan ve tereddüte yol açmayan ayetler demektir. )           

                                

(Müteşabih ayetler:     Muhkem’in zıddıdır , manası tam olarak anlaşılmayan ve   çeşitli yorumlara tabi olan ayetlerdir.)                      

Rahman suresi/ 33

Ey cin ve insan toplulukları , göklerin ve dünyanın çaplarından çıkabiliyorsanız çıkın , ancak sultanla çıkıp gidebilirsiniz .

(Sultan   :   İlim ve bilgi demektir . )

Alak suresi / 1…5

Yaratan Rabb’in adıyla oku , O , insanı alak’tan ( embriyo’dan ) yarattı . Oku , Rabb’in en büyük kerem sahibidir . O ‘ ki kalem ’le yazmayı öğretti . İnsana bilmediğini öğretti.

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN