Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 41: ALLAH NEDİR ? NEREDE ? ALLAH’LA İLGİLİ AYETLER NEDİR?

Nur suresi / 35

Allah göklerin ve dünyanın nurudur . O’nun nuru öyle bir nur ki: Pencere boşluğunda bulunan bir kandili benzer , kandil cam bir muhafaza içindedir , cam muhafazası ise parlayan bir yıldız gibidir . Mübarek bir zeytin ağacından yakıtını alıyor , bu zeytin ağacının ne batısı ne de doğusu vardır , onun yağı ateşi görmeden aydınlatacakmış gibi , kat kat bir nurdur , Allah kendi nuruna istediği olanları hidayet eder , Allah insanlara misaller veriyor ve Allah her şeyi biliyor.

 

Bakara Suresi / 186

Kullarım benimle ilgili sorular sorarlarsa , onlardan çok yakın olduğumu söyle , dua edenlerin dualarını kabul ederim . Dolayısıyla söylediklerimi kabul etsinler ve beni inansınlar belki olgunluğa erişirler .

Enam suresi / 103

Gözler O’nu görmez , O gözleri görür , O latif ve her şeyden haberdardır .

Hadid suresi / 3..5

O (Allah ) ilk ve son , görünen ve görünmeyen ve O her şeyi bilendir . Gökler ve yeryüzü altı güne yarattı sonra Arşa oturdu , dünyaya ne giriyorsa ve dünyadan ne çıkıyorsa hepsini biliyor , gök yüzünden ne iniyor ve gök yüzüne ne çıkıyor da biliyor . Nerede olursanız olun O sizinle beraber ve yaptıklarınızı hepsini biliyor . Gökler ve dünya onun mülküdür ve bütün meseleler Allah’a dönüyor.

Gafir suresi / 7

Arşı taşıyanlar ve onun etrafındakiler ( melekler ) , Allah’a şükür ederek tespih ediyorlar ve O’nu inanıyorlar ve inananlara af diliyorlar “ Rabb’imiz her şeyde rahmetin ve ilmin bulunmaktadır , tövbe edenlerin ve senin yolunu takip edenlerin kusurlarına af et ve cehennemin azabından kuru .” dua ederler .

Zümer suresi / 75

( Kıyamet günü ) Melekler Arş’ın etrafına kanatları çırparak , tespih ederek ve Allah’a şükrederek görürsün ve insanlar arasında hakkı hakim kılınacaktır ve çok şükür Allah’a denilecektir .

Secde suresi /5 …9

(Allah) Gökten yere her işi düzenleyip yönetiyor , sonra emir , sizin hesabınızca bin yıl süren bir gün içinde   O’na çıkar . İşte görünmeyeni de , görüneni de bilen , güçlü ve esirgeyici olan O’ dur . O’ dur ki yarattığı her şeyi güzel yaptı ve insanı yaratmağa çamurdan başladı , sonra onun neslini kıymetsiz bir sudan yaptı , sonra ona şekil verdi ve ona kendi ruhundan üfledi ve size kulaklar gözler ve gönüller yaptı ama az şükrediyorsunuz .

Şura suresi / 11,12

O ‘nun gibi hiç bir şey yoktur , O (Allah) işitendir gürendir . Göklerin ve dünyanın anahtarları O ‘nundur . Dilediğine bol rızk verir veya az verir ve O her şeyi biliyor.

Şura suresi/51,52

Hiç bir insan direkt olarak Allah’la konuşamaz , ancak vahi yoluyla veya perde arkasından konuşur veya Elçi (resul ) gönderir , O’nun izniyle ona dilediğini vahyeder . Şüphesiz O yücedir ve hikmet sahibidir Böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik . Sen daha önce kitap nedir , iman nedir bilmezdin . fakat biz onu nur kıldık , bununla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola hidayet ederiz . Şüphesiz sen doğru yola hidayet ediyorsun .

Mücadele suresi / 7

Allah , göklerde ve dünyada bulunan her şey bildiğini görmüyor müsün ? Üç kişi konuşurken Allah dördüncü , beş kişi ise Allah altıcı , bu sayıdan az veya daha fazla ise nerede olurlarsa olsunlar Allah onlarla beraber , sonra kıyamet günü bütün yaptıklarını bildirecektir . Şüphesiz Allah her şeyi biliyor .

Mearic suresi / 4

Melekler ve ruh , miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O’na (Allah’a ) çıkar .

Zührüf suresi/ 80

Onlar zan ediyorlar ki biz onların sırlarını ve konuştuklarını işitmiyoruz , evet , elçilerim bile bütün bunları yazıyorlar .

Secde suresi /4

Allah O’ ki , gökleri , dünyayı ve onların arasında bulunanlar altı günde yarattı sonra Arş’a oturdu . Unutmayın ki : O ‘ndan başka ne veliniz ( dostunuz ) ne de şefaat çınız vardır .

Fussilet suresi / 12

(Allah ) Yedi tane gök iki günde yarattı , her göğün emrini vahy etti ve dünyanın gökyüzü lambalarla süsledik ve kuruyucusu olmuştur . Aziz ve her şeyi bilen Allah’ın takdiri budur .

Araf suresi / 143

Hz. Musa , mukaddes vadiye geldiğinde ve Allah’la konuştuğunda şöyle demiştir : “Allah’ım seni görebilir miyim “? , “ Beni göremezsin.” Allah demiş . “Fakat dağa bak , eğer yerinde kalırsa o zaman beni görürsün .” Rabb’in dağa tecelli edince , dağ yerle bir olmuş ve Musa düşüp bayılmış , uyandığı zaman , “Allah’ım süphanek , tövbe ediyorum ve ben inananların birincisiyim .” demiştir .

Şura suresi 25

O ‘ ki : Kullarının tövbesini kabul eder , günahlarını bağışlar ve yaptıklarınızı biliyor .

Kıyamet suresi / 22,23

O gün (Kıyamet ) günü mutlu yüzler Allah’a doğru bakmaktadır .

Bakara suresi / 210

Onlar ne bekliyorlar , illa buluttan gölgeler içinde Allah ve meleklerinin gelmesi ve işin bitmesi mi bekliyorlar ? Şüphesiz bütün konular Allah’a döner.

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN