Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 8: KUTSAL KİTAP SAHİBİ DİĞER DİNLERLE NASIL KONUŞACAĞIZ , ONLARA ORTAK BİR NOKTAYA GELEBİLİRMİYİZ?

Ankebut suresi/ 46

Ehli – Kitapla ( Hıristiyen ve Yahudiler ) tartıştığınız zaman en iyi şekilde tartışın ( güzel konuşun ) . Ancak onlardan zalim olanlar hariçtir ve deyin ki : “ Bize indirilen ve size indirilen ( kutsal kitapları ) inanıyoruz , İlahimiz ve İlahiniz birdir ve biz O’na teslim ( Müslüman) olmuşuzdur.

Ali – İmran suresi / 64

De ki : Ey Ehli Kitap ! gelin aramıza ortak bir kelimeye gelelim ! Allah’tan başkasına ibadet etmeyelim , O’na hiç bir şey şirk koşmayalım ve Allah’tan başka birbirimizi ilahlaştırmayalım . Eğer bunları kabul etmezlerse , “ Şahit olun , biz Müslüman’ız .” deyin

Ali – İmran /113…115

Ehli – Kitaplar hepsi aynı değildir ! onların içinden gece geç vakit ‘e kadar Allah’ın ayetleri secde ederek okuyanlar vardır , Allah’a ve Ahiret gününe inanıyorlar , iyi şeyler yapılmasını emrederler , kötü şeyler yapılmasın derler, hayırlı işler yapmak için adeta yarışıyorlar , bunlar iyi insanlardandır , yaptıkları hayırlı işler karşılıksız kalmaz . Allah takva sahibi olanlar çok iyi biliyor .

Ali İmran suresi / 199

Ehli Kitaptan öyleleri var ki : Allah’a inanırlar , size indirilen ve kendilerine indirileni inanırlar , Allah’a huşu ederler ( bütün benliği ile Allah’a yaklaşırlar) , Allah’ın ayetleri maddi çıkarları için kullanmazlar . İşte bunlar Rabb’imiz tarafından , bunun karşılığını alacaklardır . Hesap işi Allah çabucak yapar.

Ali İmran /75,76

Ehli Kitap ’tan öyle birileri vardır ki ona , yüklerle mal emanet edersen onu sana eksiksiz iade eder . Fakat onlardan öylesi de var ki ona bir dinar emanet olarak bıraksan , tepesine dikilip durmazsan onu sana iade etmez . “ ümmilere karşı yaptığımız şeylerden dolayı bize vebal yoktur.” demişler ve Allah’ın adını kullanarak bile bile yalan söylüyorlar . Doğrusu , her kim sözünü yerine getirir ve takva sahibi olursa Allah onu sever . Şüphesiz Allah takva sahibi olanları sever.

***Bakara suresi / 62

Şüphesiz , İman edenler, Yahudiler , Hıristiyenler ve sabiler Allah ve ahiret günü inanıyorlarsa ve iyi işler yapıyorlarsa Allah’tan karşılığı alacaklardır , onun için hiç üzülmesinler ve onlar için korkulacak bir şey yoktur.

Nisa suresi 123,124,125

Bu ne sizin temennilerinizle ne de Ehli Kitabın temennileriyle olur . Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisine Allah’tan başka ne dost ne de yardımcı bulur.

Erkek olsun dişi olsun ,her kim de mümin olarak iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğramazlar. İyilik yaparak ,kendisini Allah’a teslim edip , hakka yönelen İbrahim’in dinini takip eden,din bakımından daha iyi kim olabilir ki ! Allah İbrahim’i dost edinmişti.

 

Nisa suresi/ 171

Ey Ehli Kitap ! dininizde saptırma yapmayın ve Allah hakkında yalnız gerçekleri söyleyin , Meryem’in oğlu İsa Mesih ancak Allah’ın Resulüdür (elçisidir) ve Meryem’e olaştırdığı “ol ” kelimesidir ve O’ndan (Allah’tan ) bir ruhtur . Bu yüzden Allah’a ve peygamberine iman edin ve üç tane demeyin , bundan vazgeçin sizin için iyi olur . Allah tek bir İlahtır . O ‘ münezzehtir tektir , çocuğu yoktur , göklerde ve dünyada ne varsa hepsi onundur ve Allah’ı vekil kılmak yeterlidir .

**Bakara suresi / 135..137

Dediler ki : Yahudi veya Hırestiyen olun hidayete erişirsiniz ! De ki : doğru olanın İbrahim ‘in hanif dinidir , çünkü o şirk koşanlardan değildi. Siz şöyle söyleyin :      

“Biz Allah’a inandık, bize inanan ve İbrahim’e , İsmail’e , İshak ’a , Yakubi ’a , El Esbat’a inan kutsal kitapları inandık . Musa’ya , İsa’ya ve bütün Peygamber ’lere Allah tarafından aldıkları her şeyi inanıyoruz . Peygamberler arasında farklılık yapmıyoruz ve biz O’na teslim olmuşuzdur . Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu yakalamış olurlar. Ve eğer uzaklaşırlarsa ayrılıklarda kalırlar . Allah sizi destekleyecektir. O’ işiten ve bilendir .

**Bakara suresi / 111,112

Dediler ki : Yahudi veya hırestiyenler’in dışında kimse cennete girmeyecektir . Bu onların kuruntusudur . De ki : Eğer bu söylediklerinizi doğru ise kanıtınızı getirin . Doğrusu şudur : Her kim mühsin olarak ( iyi niyetle ) yüzünü Allah’a teslim etmişse karşılığı Allah’tan bulacaktır , onlar hiç üzülmesinler ve onlar için kimse endişe etmesin.

tövbe suresi / 30,31

Yahudiler , Uzeyr Allah’ın oğludur , dediler . Hırestiyen’ler da Mesih Allah’ın oğludur dediler . Bu ağızlarından çıkan laflar , aynısı daha önce kafir olmuş olanlarının laflarına benzerdir . Kahretsin , ne biçim şirk koşuyorlar . Allah yerine Hahamlarını , rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i ilahlaştırdılar . Halbuki onlara gelen emir şudur : “ Şirk koştuklarından münezzeh olan ve O’ndan başka ilah olmayan tek Allah’a ibadet ediniz.”

 

Zührüf suresi / 81…83

De ki : Eğer Rahmanın bir çocuğu olsaydı , ilk olarak ben onu ibadet ederim . Ey göklerin , dünyanın ve arşın Rabb’i olan Allah bütün bu söylediklerinden münezzehsin . Vat edilen Ahiret günü ile yüz yüze gelinceye kadar bırak onları konuşsunlar ve oynasınlar.

Maide suresi / 57

Ey İman edenler ! Sizden önce gelen kutsal kitap sahibi olanlar ve kafirler dininizi oyun ve alay konusu yaparlarsa , onları güvenmeyin . Eğer müminseniz Allah’a takva edin .

Maide suresi/ 72..74

Allah, Meryem’in oğlu Mesih olduğunu diyenler kafirdirler. Halbuki Mesih dedi ki : “Ey İsrail oğulları ! Rabb’im ve Rabb’iniz olan Allah’a ibadet edin , çünkü Allah’a şirk koşan cennete girmez ve onun yeri cehennemdir ve zalimleri kimse kurtarmaz . “Allah, üçün üçüncüsü “ diyenler de kafirdir . Allah’tan başka ilah yoktur . Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse onlardan kafir olmuş olanlara acı azap çekeceklerdir . Artık Allah’tan af dileyip tövbe edilmez mi? Allah merhametlidir ve bağışlayıcıdır .

Maide suresi / 82, 83

İman edenlerin en büyük düşmanı Yahudiler ve Şirk koşanları bulacaksın. Ve İman edenlere en çok samimi sevgi gösteren “Biz Hıristyeniz “ diyenler . , çünkü onlardan rahipler ve papazlar vardır ve onlar büyüklük taslamazlar . Onlar ki : Eğer Resul ’e indirilen ayetleri duyarlarsa bildikleri gerçeklerden dolayı , gözleri dolu dolu olur ve göz yaşlarını görürsün ve derler ki : “Rabb’imiz ! biz inandık onun için şahitlik yapacak olanlarla beraber olmamızı sağla.” .

Maide suresi / 65..69

Eğer Ehli – Kitap iman edip takva etseydiler , kötülüklerini silerdik ve Naim cennetlere sokardık . Eğer onları Tevrat’ı , İncil’i ve Rabb’inden onlara indirileni doğru dürüst uygulasalardı hem üstlerinden hem de ayaklarının altından yerlerdi ( yeraltı ve yer üstü servetlerinden faydalanarak refah içinde yaşarlardı) , onlardan dengeli insanlar vardır . Fakat onların çoğu kötü işler yapıyorlar . Resulüm ! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et , eğer bunu yapmazsan onun mesajını ulaştırmamış olursun , Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafirleri hidayet etmez . De ki : Ey Ehli Kitap ! siz Tevrat’ı , İncil’i ve Rabb’inizden size indirileni uygulamadıkça hiç bir şeyin üzerine değilsiniz . Rabb’inden sana indirilen , ayetler çok kişinin kafirliğini ve zulmünü artırır , onun için kafirler için üzülme. İman eden Yahudiler, Sabiiler ve Hıristiyenler , onlardan Allah’a ve Ahiret gününe inananlar ve iyi işler yapanlar onlar için korkulacak bir şey yok ve hiç üzüntü görmezler.

Maide suresi / 15 , 16

Ey Ehli Kitap ! Resulümüz size Kitaptan gizlediğiniz bir çok şeyi açıklamak üzere geldi ve çok şeyleri affediyor. Size Allah’tan bir nur ve apaçık bir Kitap geldi Allah’ın rızasını arayanlar onunla barış yollarına hidayet eder ve Allah’ın izniyle onları karanlıktan aydınlığa çıkarır ve Sıratı Müstakime (doğru yoluna) hidayet eder.

Maide suresi / 18

Yahudiler ve Hıristiyanlar “ Biz Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz ” dediler. De ki: Öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor ? Evet , siz de O’nun yarattığı insanlardansınız. O’ dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder . Göklerde , yerde ve ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti Allah’ındır ve sonunda O’na dönülecektir.

Kasas suresi /52….55

Kuran’dan önce kendilerine kitap verdiğimiz   insanlar buna da iman ederler . Onlara (Kuran ) okunduğu zaman : Ona iman ettik , O, Rabb’imizden gelen hakikattir. Biz ondan önce de Müslüman’dık , derler. İşte onlara, sabretmelerinden dolayı ödülleri iki defa verilecektir ve onlar iyi şeyler yaparak kötülüklerini yok ederler ve verdiğimiz nimetler de Allah rızası için harcarlar. Onlar boş sözler işittikleri zaman , ondan uzak dururlar ve “ Bizim işlerimiz bize , sizin işleriniz size , selam ün aleyküm( barış üzerinizde olsun ) cahillerle dalaşmayız, derler.

Enbiya suresi / 48..50

Biz, Musa ve Harun’a nur ve furkan (Tevrat) verdik, bu takva sahibi insanlara bir hatırlatmadır. Onlar ki : Rabb’ini görmedikleri halde candan saygı gösterirler ve kıyamet gününden sakınırlar. Bu da mübarek bir zikir kitabı olarak indirdik , siz onu inkar mı ediyorsunuz ?!

Hadid suresi /26,27

Nuh’u ve İbrahim’i (peygamber olarak) gönderdik , Peygamberliği de kitabı da onların soyuna verdik. Onlardan doğru yolda olanlar vardır ve doğru yolda olmayan çok kişiler de vardır. Sonra bunların izini takip eden peygamberler gönderdik . Meryem’in oğlu İsa da onları takip etti , kendisine İncil verdik ve ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet verdik. Uydurdukları ruhbanlık , onu Biz yazmadık , fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar . Ama bunu da gerektiği gibi yapmadılar . Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik ve çok kişi onlardan yoldan çıkmışlar.

Ali İmran / 45 ..48

Melekler demişler ki : Ey Meryem ! Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor . Onun adı Mesih İsa Meryem oğlu, dünyada ve ahirette itibarlı ve Allah’a yakın olanlardan biridir. O, beşikte iken ve yetişkinken insanlara konuşacaktır , O , iyi insanlardandır. Meryem dedi ki : Rabb’im , hiç bir erkek benimle temas etmediği halde nasıl bir erkek çocuğum olur?

İşte böyledir dedi , Allah dilediğini yaratır ,bir şeyi tasarlamışsa ona “ol ” der , o da oluverir. Allah ona kitabı ,hikmeti ,Tevrat’ı ve İncili öğretecek .

Ahkaf suresi/ 12,13

Ondan önce Musa’nın kitabı , imam ve rahmettir ve bu kitap Arapça olarak onu tasdik ediyor (Musa’nın kitabı onaylıyor) .Zalimleri uyarıyor ve iyilik yapanlara müjde veriyor.   “ Rabb’imiz Allah’tır ” deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

 

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN