Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 57: Hz. İsa Allahın çocuğu mu (yani İlah mıdır) Yoksa peygamber mıdır? Başka bir değişle (Sun of God or Massenger of God?)

Al-i İMRAN SURESİ 45-53

 

Melekler demişti ki: “ Ey Meryem , Allah seni , kendisinden bir kelime ile müjdeliyor: Adı Meryem oğlu İsa Mesih , dünyada ve ahirette lider ve Allah’a yakın olanlardan olacaktır. Beşikte ve yetişkinlikte insanlarla konuşacak ve salihlerden olacaktır. Meryem dedi ki : “Rabbim , bana bir erkek dokunmadığın malum olduğu halde nasıl çocuğum olur? ,”Allah , böylece dilediğini yaratmış olur, dedi. Bir şeyin olmasını karar verdiği zaman ona ol der , o da oluverir. O na Kitabı , Hikmeti , Tevratı ve İncili öğretecek. İsrail oğullarına bir elçi olacak , Ben size Rabbinizden bir Ayet ( mucize , kanıt ) getirdim, çamurdan kuş şeklini yaparım , ona üflerim , Allah’ın izniyle kuş olur , Alla’ın izniyle körü ve alacalıyı iyileştiririm ve ölüleri diriltirim , evlerinizde ne yeyip ne biriktirdiğinizi bildiririm . İnanırsanız eğer bu size bir Ayettir ( kanıttır) . Elimde bulunan Tevrati tastik ediyorum ve size yasaklanan , haram kılınan bazı şeylerin helal kılacağım ve Rabbinizden bir Ayet getirdim dolayısıyla Allaha takva edin ve bana itaat edin . Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O na ibadet edin , doğru yol budur.

İsa , onlardan imansızlığı hissedince :”Allah yolunda kimler bana destek olacak? Dedi . Havariler : “Biz Allah’ ın yolunda gideceğiz , Allahı inandık ve Müslüman olduğumuzu şahit ol, dediler. Rabbimiz , senin indirdiğine inandık , Elçiye (peygambere) uyduk , bizi şahitlerle beraber amel defterimizde yaz.

 

AL-İ- İMRAN SURESİ : 59 AYET

 

Allah’a göre , İsa’nın durumu , Adem’in durumu gibi: onu topraktan yarattı, sonra ona “OL dedi , artık olur.

 

 

 

 

MAİDE SURESİ 72-75

 

“Allahd, Meryem’in oğlu Mesih’in ta kendisidir “!diyenler küfre batmışlardır. Mesih şöyle demişti : “Ey İsrail oğulları, hem sizin Rabbiniz hem de benim Rabbim olan Allah’a ibadet edin, Gerçek olan şu ki , Allah’a ortak koşan Allah , cenneti haram kılmıştır ve varacağı yer ateştir. Zalimlerin yardımcıları olmayacaktır.

Allah , üçün üçüncüsüdür! Diyenler de kafirdirler . Bir tek tanrı dışında hiç bir ilah yoktur. Bu söyleyegeldiklerine son vermezlerse , onların küfre sapanlarına korkunç bir azap gelip çatacaktır.

Allah’a yönelip tevbe edip af dilerlerse, Allah merhametlidir af eder.

Meryemin oğlu Mesih daha önce gelen peygamperler gibi O da bir elçi, annesi de Allah’a yakınlık gösteren bir sıddika, ikisi de yemek yerlerdi , bakın nasıl ayetleri açıklıyoruz onlara ve bakın nasıl onlar inanmamaya ısrar ediyorlar.

 

MAİDE SURESİ 116- 118

 

Allah şunu da söyledi: “Ey Meryem’in oğlu İsa! Allah’ın yanında beni ve annemi da iki tanrı olarak kabul edin ! diye insanlara sen mi söyledin ? İsa dedi : “haşa ! yücesin , hakkım olmayan bir şeyi söylemek benim haddim değildir . Eğer onu söylemiş olsaydım sen onu elbette bilirsin! Sen benim düşüncelerimi bilirsin ama ben senin düşüncelerini bilmem . Çünkü sen gaybları bilensin. “Onlara, Senin bana emrettiğin şeyden başka söylemedim : “Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin ! içlerinde bulunduğum sürece , onlar için şahitlik yaptım , Sen benim canımı aldıktan sonra onları denetleyen Sendin , herşeye şahitlik yapan sensin. Şayet onlara azap edersin , onlar senin kullarındır. Ama onları bağışlarsan , kuşkusuz Aziz ,(güç)ve hikmet sahibi Sensin.

 

MERYEM SURESİ : 16- 37

Kitap’ta Meryem’i da an. O, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir mekana çekilmiştir. Onlarla arasına bir perde çekmişti. Biz de ruhumuzu ona göndermiştik de o kendisine sapasağlam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem demişti: “Ben senden , Rahman’a sığınıyorum. Takva sahibi biriysen dikkatli ol”. Ruh dedi: “Ben sadece Rabbinin elçisiyim . Sana tertemiz bir oğlan bağışlamak için buradayım”. Dedi: “Benim nasıl oğlum olur , bana erkek eli değmedi ve kimseyle yatmadım. Dedi : “İşte böyle Rabbin buyurdu ki: O benim için çok kolaydır” . Biz böylece onu, insanlara rahmet ve bir mucize olarak kılacağız, zaten bu konu hükme bağlanmıştır. Ona gebe kaldı ardından onunla uzak bir mekana çekildi. Nihayet doğum sancısı onu, bir hurma ağacının kütüğüne götürdü . “Ah dedi , keşke daha önce ölseydim , unutulup gitseydim”. Altından ona şöyle seslendi: “Hiç üzülme, Rabbin senin altından bir su arkı getirmişir. Hurma ağacının kütüğünü kendine doğru salla , üzerine olgun taze hurma dökülecektir. Ye , iç artık gözün aydın. Eğer bir insan görürsen şöyle söyle: “Ben Rahman için oruç adadım , dolayısıyla bugün kimseyle konuşmayacağım”. Meryem, onu taşıyarak topluma gelmiştir. “Meryem dediler, inanılmaz bir şey getirdin !” . “Ey Harun’un kızkardeşi, Baban kötü bir adam değildi. Annen de kahbe değildi”.

Meryem, çocuğa işaret etti . Dediler: “Beşikte bir bebeğe nasıl konuşuruz?” .

“Ben Allah’ın kuluyum , O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı.” Dedi.

“Beni, bulunduğum her yerde kutsal ve bereketli kıldı . Yaşadığım sürece namazı ve zekatı önerdi.” “Annemi sevip saymaya önerdi . Beni zorba bir eşkıya yapmadı.”

“Selam bana doğduğum gün ve diri olarak kaldırılacağım gün.”

İşte Meryem’in oğlu İsa budur! Hakkında kuşku ve çelişmeye düştükleri şeyin doğrusu bu sözdür.

Bir oğul edinmek Allah’a asla yaraşmaz. O’nun şanı yücedir . Bir iş ve oluşa karar verdi mi , ona sadece “Ol!” der , o hemen oluverir.

Şüphesiz , Allah , benim Rabbimdir sizin de Rabbinizdir, O’na ibadet edin , dosdoğru yol budur. Kendi aralarından çıkan hizipler ihtilafa düştüler , büyük bir günün tanıklığından ötürü vay o inkarcıların haline.

 

 

 

MERYEM SURESİ : 88- 91

 

“Rahman çocuk edindi .” dediler. Çok çirkin bir iddiada bulundunuz. Bu söz yüzünden neredeyse gökler parçalanacak, yer çatlayacak ve dağlar yıklıp çökecek. Rahman’ın bir çocuğu var dedikleri için.

 

 

Nisa Suresi 156-158

 

Yalnış inançları yüzünden Meryem’e büyük bir iftira söylediler . Allah’ın Resulü , Meryem’ın oğlu İsa Mesih’i biz öldürdük dediler, halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler , fakat onlara benzetilmiştir, Onun hakkında tartışmaya girenler , onunla ilgili olarak bir kuşku içindedirler, bilgileri yoktur; sadece zan ediyorlar, Onu kesinlikle öldürmediler. Doğrusu, Allah  onu kendisine yükseltti. Allah Azizdir , Hikmet sahibidir.

 

Nisa Suresi 171

 

Ey Ehlikitap (Hiristyanlar ve Yahudiler) ! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin , Allah hakkında gerçek dışı birşey söylemeyin , Meryem’in oğlu İsa Mesih, Allah’ın resulü , kendisinden bir ruh ve bir kelimesi (sözü) Meryeme atmıştır. Artık Allah’a ve resullerine inanın . Üçtür ! demeyin . kesinlikle söylemeyin , sizin için daha iyi olur. Allah tek bir İlahtır . Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır O.

Göklerde ve dünyada ne varsa Onundur, Vekil olarak Allah yeter.

 

 

 

 

 

Maide Suresi 17

 

“Allah, Meryem’in oğlu Mesih’tir”! diyenler küfre batmışlardır. De ki: “Allah ; Meryem’in oğlu Mesih’i , annesini ve yeryüzündeki insanların hepsini helak etmek istese Allaha karşı kim bir şey yapabilir ki. Göklerin , yerin ve arasındakilerin mülkü Allah’ındır, dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir.

 

 

Maide Suresi 110

 

Hani , Allah şöyle demişti “Ey Meryem’in oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetlerimi hatırla! Seni Ruhulkudüs’le desteklemiştim , beşikte ve yetişkinken insanlarla konuşuyordun. Sana kitap’ı , hikmeti , Tevrat’ı, İncil’i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş görünümde bir şey yaratıyor , içine üflüyordun da o benim iznimle kuş oluyordu. Doğuştan kör olanı , abraşı benim iznimle iyileştiriyordun . benim iznimle ölüleri çıkarıyordun . İsrail oğullarını senden uzak tutmuştum. Sen onlara açık seçik ayetleri getirdiğinde, onlardan küfre sapanlar, “apaçık bir büyüden başka şey değil bu” dediler.

 

Maide Suresi 116-117

 

 

Allah şunu da söyledi:”Ey Meryem’in oğlu İsa! “Allah’ın yanında beni ve annemi iki tanrı olarak kabul edin !” diye insanlara sen mi söyledin?” İsa dedi: “Haşa! Yücesin , hakkım olmayan bir şeyi söylemek benim haddim değildir . Eğer onu söylemişsem sen onu elbette belirsin ! Sen benim ruhumda olanı bilirsin ama ben senin ruhunda olanı bilmem . çünkü sen bilinmeyen geleceği çok iyi bilirsin.

“Onlara, Senin bana emrettiğin şu sözden başka bir şey söylemedim: “Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin!” dedim. Aralarinda kaldığım sürece üzerlerine tanıktım. Sen beni vefat ettirince üzerlerine yalnız sen güzetleyici oldun ve sen zaten her şey üzerinde tanıksın.

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN