Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 56: KURAN’IN NET MESAJI NEDİR ?

Esra suresi / Ayet 53

Kullarıma şunu söyle : En güzel sözleri söylesinler , çünkü şeytan aralarını açmaya çalışıyor , kesinlikle şeytan insanın en büyük düşmanıdır .

Esra suresi Ayetler 9 ve 10

Bu Kuran, kesinlikle en doğru yolu gösterir ve iyi işler yapan müminlere büyük bir ödül alacaklarını müjdeler ve Ahireti inanmayanlara acı azap hazırlamışızdır.

Nahl suresi 125

Rabbinin yoluna hikmetle , güzel öğütle davet et ve onlarla , en güzel olan neyse o yolla mücadele et! Şüphe yok ki Rabbin , kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve O , hideyete erişenleri en iyi bilendir.

 

Bakara suresi / Ayet 2…5

Kitabın (Kuran’ın) asla şüphesi yoktur , takva sahibi olanlara ( sakınanlara ) bir yol göstericidir . Onlar ki : Allah ve melekleri inanırlar , namaz kılarlar , kendilerine verdiğimiz nimetlerden Allah yolunda harcarlar . Onlar ki sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar ve Ahiret günü kesin kes inanırlar . Bu sakınanlar Rabb’inin hidayeti kavuşmuşlar ve iflah edecek ( kazanacak ) onlardır .

Bakara suresi / Ayet 42

Hakka batıl kisvesi giydirmeyin ( kaklı haksız yapmayın ) ve bilerek hakkı ( doğruyu ) saklamayın .

Nahl suresi / ayet 89

O’ gün her ümmetten ( milletten) bir şahit göndereceğiz ve bu ümmetin şahidi sen olacaksın , sana indirdiğimiz bu kitap her şeyi açıklıyor , Müslümanlara hidayet , rahmet ve müjde veren bir kitaptır .

Fussilet suresi / Ayetler 41, 42

Kendilerine kitap geldiğinde onu inkar edenler (şüphesiz bunun sunucuna katlanacaklar ) Halbuki o, değerli ( aziz ) bir kitaptır . Önünden de ardından da batıl ( haksızlık) gelmez . Hikmet sahibi ve çok hamt edilen Allah tarafından indirilmiştir. .

.

Talak suresi / Ayetler 10,11

Ey inanan akıllılar , Allah’tan sakının ( takva edin ) Allah size bir zikir kitabı indirmiştir . Allah’ın resulü size apaçık ayetler okuyor , inananlar ve Salih amel ( iyi iş ) yapanlar karanlıktan aydınlığa çıkartıyor , Allah’a inanan ve salih amel yapan kimse altından ırmaklar akan cennetlere girecektir . sonsuza dek orada kalacaktır , Allah ona iyi bir rızk vermiştir .

Casiye suresi / Ayet 20

Bu Kuran insanların basiretlerini açacak ve kesin olarak inanmış insanlara hidayet ve rahmettir .

Enbiya suresi / Ayet 107 , 108

(Resulüm !) Biz seni ancak bütün insanlara rahmet olarak gönderdik . De ki : Bana sadece sizin ilahinizin bir tek Allah olduğu vahiy edildi . Artık Müslüman olacak mısınız .

Mülk suresi / Ayetler 1,2

Mutlak hükümranlık elinde olan Allah , yüceler yücesidir , O’nun her şeye gücü yeter , O’ ki hanginizin daha iyi İŞ YAPACAĞINI sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır . O’ Azizdir ve bağışlayıcıdır .

Zumer suresi / Ayetler 53 .. 55

De ki : Ey haddini aşan kullarım ! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin ! çünkü Allah bütün günahları bağışlar . Şüphesiz ki O’ çok bağışlayan , çok esirgeyendir . Size azap gelip çatmadan önce Rabb’inize dönün , O’na teslim olun . Ansızın başınıza azap gelmeden önce , Rabb’inizden size indirilenin en iyisini alın.

 

Nisa suresi / Ayet 31

Eğer büyük günahlardan sakınırsanız sizin küçük günahlarınızı af ederiz ve sizi şerefli bir yere girmenizi sağlarız.

Nisa suresi 40

Allah zerre kadar haksızlık etmez , bir iyilik yaptığınız zaman onu kat kat artırır ve kendinden, daha büyük ödül verir .

.

Nisa suresi 48

Allah kendisine ortak (şirk ) koşulmasını asla bağışlamaz bunun dışında dilediği kimseyi bağışlar , Allah’a şirk koşan kimse büyük günah işlemiş olur .

Bakara suresi 165

Bazı insanlar Allah’tan başka denk tanrılar (Rabler) edinir ve onları Allah kadar severler . Halbuki iman edenler en çok Allah’ı severler . Keşke zalimler azabı gördükleri zaman bütün güç Allah’ın olduğunu ve Allah’ın azabı şiddetli olduğunu önceden anlayabilseydiler .

Bakara suresi 152

Beni hatırlayın ki ben sizi hatırlayım , şükür edin nankörlük yapmayın .

Bakara suresi 153

Ey iman edenler ! Sabırla ve namazla güçlenin , Allah sabredenlerle beraberdir .

Ta   Ha suresi 82

Ben , tövbe eden , inanan ve iyi işler yapan sonra doğru yola giden kimseyi bağışlarım.

Ta Ha suresi 111, 112

Bütün yüzler , diri ve her şeye hakim olan Allah’a doğru yorgun yorgun baka duracak , zülüm yapanlar perişan olmuştur . Her kim , mümin olarak iyi işler yaparsa , hiç korkmasın , ne hakkını yeriz ne de onu zulme uğratırız .

Araf suresi 146 , 147

Yeryüzünde haksız yere büyüklük tasarlayanları (böbürlenenleri) ayetlerimden uzaklaştıracağım . Onlar bütün mucizeleri görseler de inanmazlar . Doğru yolu görseler onu yol edinmezler . Fakat kötü yolu görürlerse onu yol edinirler , çünkü ayetlerimi inanmadılar ve onlardan gafil ( habersiz ) kaldılar .

Ayetlerimizi ve Ahirette ki kavuşma günü inanmayanlar amelleri boşa çıkmıştır , onlar yalnız yaptıklarından dolayı ceza görecekler .

Araf suresi 153

Kötülükleri yaptıktan sonra , ardından tövbe edip iman edenlere , artık bundan sonra Rabb’in elbette bağışlayan ve esirgeyendir .

Kehf suresi 110

De ki : Ben de insanım sizin gibi , ancak vahi yoluyla Allah’ınız bir olduğunu bana bildirildi , Her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi bir iş yapsın ve Rabbine ibadet ederken hiç bir şeyi ortak (şirk ) koşmasın .

Nahl suresi 119

Cahillikten dolayı kötü işler yapanlar sonra bunun ardından tövbe edip durumu düzeltenler artık bundan sonra Rabb’in merhametlidir ve bağışlayıcıdır .

Yunus suresi 45

Mahşer gününde insanlar birbirleriyle tanışacaklar , sanki gündüzün bir saati kalmışlar, Allah’la buluşacağı inanmayanlar elbette zarara uğramışlardır . Zira onlar hidayeti ermemişlerdir.

Enam suresi 132

Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır . Rabb’in onların yaptıklarından habersiz (gafil) değildir.

 

. Fussilet suresi 46 , 47

Kim iyi bir iş yaparsa kendine , kim kötülük yaparsa aleyhinedir . Rabb’in kullarına haksızlık yapmaz . Kıyamet günün bilgisi ona aittir , onun bilgisi dışında hiç bir meyve çekirdeği kabuğunu yarıp çıkmaz , hiç bir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz . Allah onlara, ortaklarım nerede ! diye seslendiği gün , izninizle kimse bizden şahitlik yapamaz , derler .

Gafir suresi 58, 59

Görenle görmeyen , İnanıp Salih ameller (iyi işler) yapanlar kötülük yapanlarla eşit olamaz , bunu düşünenler azdır . Kıyamet günü mutlaka gelecektir , bunda hiç şüphe yoktur , fakat insanların çoğu inanmıyorlar .

Zührüf suresi 80

Biz onların sırları ve konuştukları işitmediğimizi mi sanıyorlar ? Elçilerimiz bile her şeyi yazıyorlar.

Bakara suresi 284

Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi Allah’ındır ve içinizdekileri açığa vursanız da vurmazsanız da Allah bu düşüncelerden dolayı sizi hesaba çekecektir , sonra dilediğini affeder , dilediğine de azap çeker Allah her şeye kadirdir .

Maide suresi 105

Ey iman edenler ! Siz kendinize bakın , Eğer siz doğru yoldaysanız , doğru yolda olmayanlar size zarar vermezler , Hippiniz Allah’a döneceksiniz ve bütün yaptıklarınızı bildirecektir .

Enam suresi 104 , 105 , 106

Size Rabb’inizden basiretleri açan ayetler gelmiştir, gören kendine , görmeyen gene kendine , ben sizi kuruyacak değilim : böylece ayetleri geniş geniş açıklıyoruz . Onlar “ sen ders almışsın “ desinler bakalım , biz bu Kuran’ı   anlayana açıklıyoruz . Vahi yoluyla , tek İlah olan Rabb’inden gelen ayetleri gereğince yap ve şirk koşanlardan uzak dur .

Ali   İmran suresi 105

                          

Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ihtilaf edip , parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın . işte bunlara büyük azap beklemektedir . Nice yüzlerin aklandığı ve nice yüzlerin karardığı günü düşünün , yüzü kara olanlara seslenecek “İman ettikten sonra mı kafir oldunuz ? “ , o halde bu kafirliğiniz nedeniyle azabın tadına bakınız .

Maide suresi 71

“ Allah , Meryem oğlu Mesih’tir “ diyenler kafirdirler . Halbuki Mesih “Ey İsrail oğulları ! Rabb’im ve Rabb’iniz olan Allah’a ibadet ediniz , biliniz ki kim Allah’a şirk koşarsa Allah onu cennetten mahrum bırakacak , ve onun yeri cehennemdir ve zalimlerin yardımcıları yoktur “ demişti .

Fussilet suresi 33 , 34

Allah’a davet eden , iyi işler yapan ve ben Müslüman’lardanım diyenden daha güzel var mı ? İyilik ve kötülük eşit olamaz . yapabileceğin en iyi davranışları yap, o zaman senin düşmanın sanki cana yakın bir dost olur .

Maide suresi 8

Ey iman edenler ! Allah için hakkı ayakta tutan , adaleti sağlayan kimseler olun ve başkalarına duyduğunuz sevgisizlik , sizi adil davranmaktan engellemesin , adaletli olun , takvaya yaklaşmış olursunuz . Allah’tan sakının ve biliniz ki : Allah tüm yaptıklarınızı çok iyi biliyor .

Bakara suresi 188

Malınızı aranızda haksız yere yemeyin , insanların mallarının bir kısmını hakimlerin kararıyla haksız yere bilerek yemeyin .

Nisa suresi 29…31

Ey iman edenler ! gönül rızasıyla dayanan bir ticaret olmadan , batıl (haksız ) yere birbirinizin malını yemeyin ve kendinizi öldürmeyin , Allah size karşı merhametlidir . Başkasının hakkına tecavüz ederek , zülüm yaparak bunu kim yaparsa ateşe vereceğiz , bu cezayı vermek Allah’a göre çok kolaydır .

Şayet yapmayın dediğim büyük yasaklardan sakınırsanız ,kötülüklerinizi sileriz ve şerefli yere girersiniz .

Maide suresi 87

Ey iman edenler ! Allah’ın size helal kıldığı güzel şeyleri siz kendinize haram kılmayın ve başkasının haddine tecavüz etmeyin , başkasının haddine tecavüz edenleri Allah sevmez.

İbrahim suresi 31

İman eden kullarıma söyle : Namazlarını kılsınlar ve “ ne alışveriş menfaati ne de dostluk torpili “ geçerli olmayacağı günü gelmeden önce , kendilerine verdiğimiz rızklardan gizli ve aleni olarak harcasınlar .

Ali   İmran suresi

Müminler, iman edenleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler , kim bunu yaparsa Allah’la olan bütün bağlarını koparmış olur . Ancak kafirlerden gelebilecek bir tehlikeden dolayı sakınırsanız o başkadır. Bu konuda Allah kendisi sizi uyarıyor ve sonunda Allah’a döneceksiniz .

tövbe suresi 71

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerini desteklerler , iyi şeylere emrederler ve kötü şeyler yapılmasın derler , namazı kılarlar , zekâtı verirler ( ruhu yücelten şeyleri yaparlar) , Allah ve resulüne itaat ederler , işte Allah’ın rahmeti kazanacak bunlardır . Allah Aziz ve Hikmet sahibidir.

Ali   İmran suresi

De ki : Ey Ehli – Kitap ! ( kutsal kitap sahip olan diğer dinler ) sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelelim , Allah’tan başkasına tapmayalım (ibadet etmeyelim ) , O’na hiç bir şey eş tutmayalım ( şirk koşmayalım ) ve Allah’ı yüceltmek yerine birbirimizi ilâhlaştırmayalım . Eğer bunları kabul etmezlerse o zaman “şahit olun ki biz Müslüman’ız deyin “.

Maide suresi 65

Eğer Ehli kitap inansaydı ve takva sahibi olsaydı ,bütün günahlarını affederdik ve Naim cennetlere sokardık .

Bakara suresi 190

Size karşı savaş açanlara , siz de Allah yolunda onlara karşı savaş açın , sakın başkaların haddine tecavüz etmeyin , başkaların haddine tecavüz edenler Allah sevmez .

Bakara suresi 186

Kullarım benimle ilgili soru sorarlarsa , onlardan çok yakın olduğumu söyle , dua edenlerin dualarını kabul ediyorum , onun için beni inansınlar ve söylediklerimi kabul etsinler belki olgunluğa erişirler .

Gafir suresi 7

“Arşı” taşıyanlar ve onun etrafındaki melekler Allah’a şükür ederek tespih ediyorlar , inanıyorlar ve inananlara af deliyorlar , “Allah’ım her şeyde ilmin ve rahmetin bulunmaktadır , tövbe edenlerin ve senin yolunda gidenlerin kusurlarını bağışla ve ateş azabından kuru onları ya Rabb’i “ derler.

Munafikun Suresi 9,10,11

Ey iman edenler ! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın (engellemesin ) kim bunu yaparsa Hüsrana uğrayacaktır . Her birinize ölüm gelmeden önce verdiğimiz nimetlerden Allah yolunda harcayın , aksi taktirde ölüm geldiğinde “Allah’ım beni bir süre daha ölümü geciktirseydiniz sadaka verirdim ve Salih amel yapanlardan olurdum .” der.

Eceli geldiğinde , hiç kimsenin ölümünü Allah geciktirmez . Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Enfal suresi 38

İnkâr edenlere (kafirlere) söyle :” Vazgeçerlerse , geçmiş günahlarını bağışlanacaktır . Eğer tekrar dönerlerse , öncekilere ne yapılmışsa aynen kendilerine yapılacaktır .

Maide suresi : 8…10

Ey iman edenler ! Allah için hakkı ayakta tutan Adaleti sağlayan kimselerden olun . Sevmediğiniz insanlar söz konusu olsa bile adaletsizlik yapmayın , adaleti sağlayın ki takvaya yaklaşmış olursunuz . Allah’tan sakının (takva edin) çünkü Allah yaptıklarınızı çok iyi biliyor .

Allah İman edenler ve Salih ameller ( iyi işler ) yapanların günahlarını af edeceğini ve büyük ödül vereceğini söz verdi .

İnanmayanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar cehennemliktir .

*Nisa suresi 150…152

Allah’ı ve peygamberleri inkâr edenler ve Allah’la peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler ,”bir kısmına inanırız bir kısmına inanmayız “ diyenler ve ikisinin arasında yol tutmak isteyenler , gerçek kafir bunlardır ve biz kafirlere aşağılatıcı bir azap hazırladık . Allah’a ve peygamberlerine iman edenler ve peygamberler arasında hiç ayırım yapmayanlara Allah onların ödüllerini verecektir Allah çok bağışlayıcıdır , çok merhametlidir .

Kasas suresi 83,84

Bu ahiret yurdu , Biz onu, yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz , güzel son takva sahibi olanlardır . Kim bir iyilikle gelmişse daha iyisini alır , kim kötülükle gelmişse işlediği kötülükler kadar ceza görürler .

*Araf suresi 35,36

Ey Adem oğulları ! size içinizden gelen , Ayetlerimi anlatacak peygamberler gelecektir , kim takva ederlerse (Allah’a yaklaşırlarsa ) ve ıslah ederlerse hiç korkmasınlar ya da üzülmesinler . Ancak Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlardan büyüklük tasarlayanlar cehennemin sahibi olacaklardır ve orada sonsuza dek kalacaklardır.

Araf suresi 146, 147

Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım . Onlar ki bütün ayetleri görseler de inanmazlar . Doğru yolu görseler onu yol edinmezler , yanlış yolunu görürlerse onu yol ederler çünkü ayetlerimizi inanmadılar ve bu ayetlerden gafil kaldılar .

Bakara suresi 155….157

Sizi biraz korku ve açlık , biraz da mal , can ve ürün eksikliği ile sizi zor bir imtihana tabi tutacağız , sabredenlere müjde ver ! Onlar ki kendilerine bir musibet olduğu zaman , “ Biz Allah’tan geldik ve Allah’a döneceğiz .”derler . İşte Allah’ın rahmeti ve bereketi bunların üzerine olacak ve doğru yolda olanlar bunlardır .

Mülk suresi 1,2

Ey mübarek mutlak hükümranlık elinde olan Allah . Yücedir ve her şeye gücü yeter . O ‘ ki hanginizin daha iyi iş yapmış olacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır . Allah Aziz ve bağışlayıcıdır .

Araf suresi 198…201

Onları hidayet yoluna çağırırsanız işitmezler , sana baktığını görüyorsun ama görmezler , sen af et ( bağışlayıcı ol) , iyi şeyler yapılmasına emir et ve cahillerden uzak dur . Eğer şeytandan bir vesvese aklına geliyor ise “Auzubillehi min el –şeytanı recim.” ( Rejim edilen şeytandan Allah’a sığınırım ) de , Allah işiten ve bilendir . Takva sahibi insanlar şeytanın vesvesesi kendilerine gelirse , hemen hatırlarlar ve basiretleri açılır .

Nisa suresi 114

Onların konuştuklarının çoğu faydası yoktur , Ancak sadaka veren veya iyilik yapan veya insanların arasında ıslah eden ( araları düzelten) kişiler hariçtir . Allah’ın rızası için bunu yapanlar büyük ödül vereceğiz .

Esra suresi 53

Kullarıma şunu söyle , “En güzel sözleri söylesinler.” Çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışıyor , şeytan açıkça insanın düşmanıdır .

 

Araf suresi 170

Kitaba (Kuran’a ) sımsıkı sarılanlar ve Namazını kılan iyi insanlarının   hakkını tarafımızca zayi olmayacaktır .

Zumer suresi 17 , 18

Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah’a yönelen kullarıma müjde ver ! Onlar ki: Lafı dinleyip en iyisini alırlar ve gereğini yaparlar , İşte Allah’ın hidayeti üzerine ve akıllı olanlar bunlardır .

“Tağut: Allah dışında ibadet edilen Rabler.”

 

Bakara suresi 269

Allah , hikmeti ( olgunluğu) dilediğine verir , kime hikmet verilirse , ona pek çok hayır (iyi) şeyler verilmiştir demektir . Bunu ancak akıllı olanlar anlar .

Fussilet suresi 33….36

Allah’a çağıran , iyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenlerden daha güzel bir söz var mı ?

İyilikle kötülük eşit olamaz , Sen yapabileceğinin en iyisini yap , o zaman senin düşmanın sanki candan bir dost olur , bu güzel davranış ancak sabredenlere nasip olur ve ancak çok şanslı insanlar bu şekilde davranabilir . Eğer şeytandan gelen herhangi bir düşünce aklına gelirse “Euzubillah “ Allah’a sığınıyorum.”de , şüphesiz O’(Allah) işiten ve bilendir .

Saf suresi 2…4

Ey İman edenler ! Yapmadığınız şeyleri niçin yapmış gibi konuşuyorsunuz ? yapmadığınız şeyleri sanki yapmışınız gibi söylerseniz Allah katiyen sevmez.

Haşr suresi 18,19

Ey iman edenler ! Allah’tan sakının ( takva edin) ve herkes yarına ne hazırlıklar yaptığını bir baksın . Allah’tan sakının , çünkü Allah yaptığınızı çok iyi biliyor . Allah’ı unutan kimseler gibi olmayın , onlar Allah kendi benliklerini unutturdu , işte Allah’ı itaat etmeyen bunlardır.

Esra suresi 19…21

Ahire ti isteyen ve inançlı olarak onu elde etmek için çapalayanların çapaları şükranla karşılanacaktır . Onlara da , bunlara da , hepsine Rabb’in nimetlerinden veririz . Rabb’inin nimetleri kısıtlanmaz . Bakınız insanların kimini kiminden daha üstün kılmışızdır , halbuki Ahirette daha üstün ve daha belirgin dereceler vardır .

İbrahim suresi 42…43

Allah zalimlerin , yaptıklarından habersiz olduğunu sanmayın . Allah onları korkudan gözleri fıldır fıldır olacağı güne erteliyor , kalpleri bomboş , başı eğik , yüzü nü eliyle kapatmış ve gözleri hareketsiz olacak .

 

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN