Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 5: İSLAMDA PARÇALANMA VE MEZHEP KAVGALARI DOĞRUMUDUR ?

Ali İmran suresi /105

Kendilerine apaçık kanıtlar geldiğine rağmen ihtilafa düşen ve guruplara dağılan kimseler gibi olmayın çünkü onlara büyük azap beklemektedir . Nice yüzlerin aklandığı ve nice yüzlerin karardığı günü düşünün . Yüzü kararmış olanlara (seslenecek) “İman ettikten sonra mı kafir oldunuz ?” o halde bu kafirliğiniz nedeniyle azabın tadına bakınız .

Enam suresi /159

Dinini hiziplere ve guruplara dağıtan kimseler kati suretle sen onlardan değilsin , onların durumu ancak Allah’a kalmıştır daha sonra bütün yaptıklarını Allah onlara bildirecektir .

Rum suresi/31,32

Hepiniz O’na (Allah’a ) yönelerek dönün ve O’na karşı gelmekten sakının , namazı kılın ve şirk koşanlardan olmayın ! onlar ki: Dini çeşitli guruplara dağıttılar ve hizipler haline getirmişlerdir . Her hizip elde ettiği imkanlarla mutludur.  

Enam suresi / 153

(Allah diyor ki) Şüphesiz bu sıratı müstakim yolu benim doğru yolumdur , bu yolu takip edin , başka yollara gitmeyin , zira o yollar sizi Allah’ın yolundan dağıtır , işte Allah size bunu tavsiye ediyor belki takva sahibi olursunuz.

Enam suresi / 155

Bu , Bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bunu takip edin ve takva edin, belki merhametimi kavuşursunuz .

Şura suresi / 13,14 ,15

O (Allah) , Nuh’a tavsiye ettiği gibi ve sana vahyettiğimiz gibi , İbrahim’e , Musa’ya , İsa’ya tavsiye ettiğimiz gibi “Dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin ” dinden size bir kural koydu . Allah’a şirk (ortak) koşanlara bu davet ağır geldi . Allah dilediğini kendisine yaklaştırır ve iyi niyetle yönelenler kendisine doğru hidayet eder.

Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabb’inden , belli bir süreye kadar yaşatma sözü önceden verilmiş olmasaydı hemen onlar hakkında karar verilirdi.

Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar acayip bir şekilde ondan şüphe ediyorlar. Bundan dolayı sen Hakka çağır ve emredildiğin gibi doğru ol , onların keyiflerine uyma ve de ki: “ Ben Allah’ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adalet sağlamakla emredildim . Allah bizim de Rabb’imiz , sizin de Rabb’inizdir . Bizim yaptıklarımız bize , sizin yaptıklarınız size aittir. Bizimle sizin aranızda bir tartışma nedeni yoktur .Allah’ta birleşiyoruz ve O’na döneceğiz.

Müminun suresi / 52…….54

(Ey peygamberler!) Bu milletiniz tek bir millettir ve Ben sizin Rabb’inizim , onun için Takva edin . Ne var ki insanlar kendi aralarında küçük parçalara parçalandılar, her parti (her hizip) elde ettiği imkanlarla mutludur . Bırak onları , belli bir süre sevinsinler.

Bakara suresi /176

Allah bu Kitap gerçeklerle indirmiştir . Bu Kitapta ihtilafa düşenler(ters düşenler) ayrılıp uzaklaşıyorlar .

Ali İmran suresi / 103

Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve dağılmayın (parçalanmayın).

 

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN