Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 43: KURAN ALLAH TARAFINDAN İNDİRİLDİĞİNİ NASIL İSPAT EDEBİLİRİZ?

(BUNU AŞAĞIDAKİ BİLİMSEL AYETLERLE İSPAT EDEBİLİRİZ! ÇÜNKÜ1400 YIL ÖNCE BİLİM DAHA BU GERÇEKLERİ KEŞF ETMEMİŞ, O HALDE BU BİLGİ HER ŞEYİ BİLEN ALLAH TARAFINDAN GELMEMİŞSE , PEKİ NEREDEN GELMİŞTİR )

Enbiya suresi / 30…33

Kafirler görmediler mi , gökler ve yeryüzü bitişikti, sonra onları birbirinden ayırdık ve bütün canlılar sudan yarattık artık inanmaları gerekmez mi ? ve yeryüzü onlarla beraber kaymaması için dağlarla perçinledik ve yolu şaşmamak için ülkelere ayırdık ve gök yüzü kurunmuş tavan yaptık ama onlar bu ayetlerden hala uzak duruyorlar. Geceyi , gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur . Bunların her biri , bir yörüngede yüzmektedir .

 

( Bilim adamı fizikçi Stiven Hawking asrın buluşu dediği “Big Bang.” Büyük patlama , 14 Milyar yıl önce kainat tek parçaydı sonsuz yoğun ve sıcak bir noktaydı sonra bir patlamanın sonucu evren enerji ile doldu sonra enerjiyi maddeye döndü, galaksiler, güneşler ve gezegenler oluştu. yer yüzün kabuğu pilakalardan oluşmuş, plakalaların çarpışma sonucu dağlar olmuştur, dağlar pilakaların kaymaması kazıklar görevi yapmaktadırlar.

keza yeryüzü ikiyüz milyon yıl önce tek parça olduğunu bilim adamlar tarafından ispatlanmıştır. şimdi kıtalara ayrılmış halını görülmektedir.

Dünyayı adeta tavan gibi saran Ozon ve Atmosfer tabakaları zararlı ultra viyole ışınlardan ve metaorlardan kurur ayrıca dünyayı saran magnetik alan, dünyayı zırh gibi kuruyor, güneşten kopan solar plazma fırtınaları 18 saat sonra dünyamıza ulaşır, sıcaklığı 6000c derece dünyamıza zarar vermeden  uzaya yolunu devam eder, dünyamızı saran mağnetik alan kalkan görevi yapar yani kuryucu tavan dünyamızı kurur , plazmadan sızan gazlar dünyanın kuzey ve güney kutuplarında Arora denilen renkli, yeşil ve kırmızı ışıklar halinde  görülmektedir.

Gök yüzündeki galaksiler, belli  bir ivmeyle birbirinde uzaklaştığını bilim adamları tarafından keşf edilmiştir. yani gökyüzü genişliyor. bakın ayet ne diyor:

Zariyat suresi / 47

Gök yüzü ellerle inşa ettik ve gittikçe genişletiyoruz .

Nebe suresi / 6..8

Biz yeryüzünü bir döşek , dağları da birer kazık yapmadık mı ? ve sizi çifter çifter yarattık.

Hicr suresi / 19

Yeryüzü uzatıp yaydık , dağlarla perçinledik ve her şey dengeli yarattık .

( tabiattaki ince dengeyi herkesi şaşırtıyor.)

Neml suresi / 88

Dağlara bakarsın yerinde sabit durduğunu sanıyorsun . Halbuki o bulutun hareketi gibi hareket edip geçiyor. Her şeyi mükemmel yaratan Allah’ın eseridir . Şüphesiz O yaptığınızdan haberdardır.

( Bu ayet Dünyanın sabit olmayıp hareket halinde olduğunu belirtmektedir , çünkü dağların hareket etmesi demek onların üzerinde bulunduğu arz’ın hareket etmesi demektir . )

İnşikak suresi/ 16…21

Şafak vaktine , geceye ve ondan basan karanlığa ve dolunay olmuş Aya yemin ederim ki , tabaktan tabağa bineceksiniz ( gezegenden gezegene binip gideceksiniz) , niçin hala inanmıyorlar ve Kuran okunduğu zaman secde etmiyorlar .

Mülk suresi / 3

Tabaka tabaka ( kat kat ) yedi tane göğü yaratan bağışlayıcı Aziz Allah’tır . Rahman olan Allah’ın yarattığı şeylerde bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bak , bir kusur görebilir misin ?

(uzayda bulunan habel teleskobu boş  sanılan bir alana çevirdiler, birkaç gün sonra inanılmaz yoğunlukta galeksilerin resimlerini çekti, bir gökyüzün başka tabakasının resmini çekti)

Talak suresi / 12

Yedi göğü yaratan Allah’tır ve yeryüzünden onlar gibi , emri aralarında indiriliyor , böylece Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz

Rahman suresi/ 33

Ey cin ve insan toplulukları , göklerin ve dünyanın çaplarından çıkıp gidebiliyorsanız gidin . Ancak sultanla çıkıp gidebilirsiniz . (Sultan = bilim )

(dünyanın çaplarından demesi dünya küre olduğunu anlaşılır, 1400 yıl önce bu bilgi insanlar bilmiyorlardı)

Fussilet suresi / 53.54

Onlara ayetlerimi ( mucizelerimi) ufuklarda ve kendi benliklerinde , bu (Kuran) hak ( gerçek) olduğunu farkına varıncaya kadar göstermeğe devam edeceğim . Rabb’in her şeye şahit olması ( her yerde eserinin görülmesi) yetmez mi? . Gerçek şu ki : Onlar Allah’la buluşacaklarından şüphe ediyorlar ve gerçek şu ki Allah her şeyi ihata etmiştir ( kuşatmıştır).

( şu anda bilgi ve teknoloji çağında yüce Allah bizi mucizelerini uzayda ve içimizdeki hücreler,  genler ve DNA da gösteriyor ve göstermeye devam edecek.)

Hicr suresi / 22

Döllendirme görevi yapan rüzgarlar gönderdik ! ve içebileceğiniz su gökten indirdik , bu suyu siz depolayamazsınız .

( Bugün ilim ,yağmurun yağmasıyla rüzgarın büyük rol oynadığını kanıtlamıştır. Ayrıca rüzgar bitkiler üzerinden eserken onların erkek tohumlarını dişi tohumlarının üzerine kondurmak suretiyle onları aşıladığını ispat etmektedir. Bu ayette ayrıca , gökten inen suların yer katmanlarında stok edildiğini ifade edilmektedir.)

Müminun suresi / 12…14

Biz insanı çamur türünden yarattık. Sonra onu bir nutfe ( sperm ) olarak sağlam bir yerde koyduk . Sonra nutfeyi rahimde asılan embriyo ’ya çevirdik , embriyo ‘yı kalbi atan bir et parçası yarattık (mudğa) , Mudğayı kemiklere yarattık, sonra kemikleri etle kapladık , sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. Ey mübarek Allah yaratanların en iyisidir .

( Kuran ‘ın anlattığı bu yaratılış safhası , modern anatomi ile doğrulanmıştır.)

Necim suresi / 45,46

O , ki : Erkek ve dişi çifti , menide bulunan tek bir spermden yarattı .

( bilim diyorki, insanın cinsiyeti erkek veya dişi tek bir sperm tarafından belirlenmektedir.)

Tarık suresi / 5..7

İnsanoğlu nereden yaratıldığına bir baksın , fışkıran bir sudan yaratıldı , bu su bel kemiği ile kalın barsak arasından çıkıyor .

( protostattan çıkıyor)

Zümer suresi / 6

Allah sizi tek bir nefisten ( candan ) yarattı , sonra ondan eşini yarattı. Sizi analarınız karnında üç tane karanlık bölgelerde kademe kademe yaratıyor . İşte yaratıcı Allah , Rabb’iniz budur . Mülk O’nundur . O ‘ndan başka ilah yoktur , onun için Allah hakkında yanlış konuşmayın .

(bilim adamları, insan ana rahminde üç karanlık bölgede yaratılışı, birinci bölgeden kimikleri, tırnakları ve sinir sistemi, ikinci bölgede eti ve kasları, üçüncü bölgede solunum sistemi ve sindirim sistemi yaratıldığını kanıtlanmıştır.)

İnsan suresi / 2

Biz insanı sıvıda yüzen tek bir spermden yarattık , onu imtihan etmek için işitir ve görür kıldık .

( sanki Hz. Muhammedin elinde güçlü bir mikroskop vardır ve sıvıda yüzen milyonlarca spermlerden tek bir sperm yumurtayı döllendirdiğini görmüştür. )

Hac suresi / 5…7

Ey insanlar ! Eğer yeniden dirilmekten şüpheniz varsa , biz sizi topraktan yarattık , sonra tek bir spermden , sonra alaka ( embriyo) dan , sonra biçimlenen ve biçimlenmeyen kalp ‘ı oluşmuş bir et parçasından yarattık ki , size açıkça (kudretimizi) gösterelim . Dilediğimizi belli bir süre rahimlerde tutarız , sonra sizi bebek olarak çıkarırız. sonra sizi büyütürüz . İçinizden kimi henüz çocukken ölür , kimi de ömrün en kötü çağına itilir ki , bilirken bir şey bilmez hale gelsin . Yeryüzü de kurumuş , ölmüş görürsün , fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir , kabarır ve her güzel çifti çıkarır . Bu gösteriyor ki Allah hak (gerçek) olduğunu , ölüleri diriltir ve O her şeye kadirdir . Ve gösteriyor ki kıyamet günü şüphesiz gelecektir ve mezarda ki insanlar Allah’ın izniyle tekrar dirileceklerdir .

Nahl suresi / 68,69

Rabb’in bal arısına : Dağlardan , ağaçlardan ve insan tarafından yapılan çardaklardan kendine ev edinin sonra bütün çiçeklerden ve meyvelerden ye , Allah’ın izniyle karnından değişik renkli bal çıkar ki insanlara ŞİFA getirir . Şüphesiz burada düşünen insanlar için bir ayet vardır .

( Bilim adamları bal için komple bir eczane derler )

Furkan suresi / 53

(Allah ) O ki : iki denizi birbirine salmıştır . Bunun suyu tatlı içilebilir öbürün suyu tuzlu ve acıdır . Ve ikisinin arasına birbirine kavuşmalarına engel olan bir perde koymuştur .

(Danimarka sınırlayan kuzey baltik denizi ile Atlas okyanus suları birbirlerine karışmadan durmaktadır. suyun renkleri bile açık mavi ve kuyu mavi fotugrafta belgelenmiştir)

Rahman suresi / 19,20

İki denizi salıverdi , bir arada buluşuyorlar , Aralarında bir engel vardır , birbirine geçip karışmıyorlar .

Tarık suresi: 1,2,3

Gök yüzüne ve tarık'a yemin ederim, ama Tarık ne olduğunu nerden bileceksin? o, delen yıldız.

(Bu ayet açıkça super novadan bahs ediyor, büyük bir yıldızın patlaması sonucu, yıldızın çekirdiği çöker ve demire dönüşür, çok yoğun , parlak , gama ışınları milyonlarca kilometre fırlatan bir yıldız olur , çok güçlü bir magnetik alana sahiptir ve etrafı karanlık ( kara delik ). işte  delen yıldız budur, ayrıca gama ışınları dünya atmosferine ulaşırsa deler.)

infitar suresi 1,2,3 ayet

Gök yüzü yarıldığı, yıldızlar dağıldığı, denizler yükseldiği,

( Bilim diyor ki yıldızlar ve galaksiler birbirlerinden hızlanarak uzaklaşıyorlar, milyonlar veya milyarlar sene sonra aralarındaki çekim kuvveti zayif veya yok olur o zaman uzayda rasgele dağılacak,

güneşimiz hidrojen yakıtı hilyuma dönüşürse güneş şişecek dünyadaki buzullar eriyecek denizler yükselecek, )

tekvir suresi 1,2,3,4,5

Güneş küresel hale gelirse, yıldızlar dağılırsa, gebe develer bahsi durursa, vahşi hayvanlar mahşere toplanırsa, denizlerin suyu buharlaşırsa,

tekvir suresi 15,16

yıldızları süpüren kara deliklerle yemin ederim,

kıyamet suresi 7,8,9

şimşek gibi parlak ışık göze çarparsa, ay tutulduğunda, güneşle ay birleşince,....

( bilim diyorki: eninde sonunda güneşin hidrojeni bitecek ve hilyuma dönüşecek, o zaman güneşin hacmi yüzlerce defa büyüyecek ve en yakın olan ay gezegeni içine alacak. )

Mearic suresi 8,9 ayet

O gün gök yüzü, erimiş maden gibi olur, dağlarda hallaç pamuğu gibi olur.

( İşte super novadan ve kara delikten bahs ediliyor )

 

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN