Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 23: BU DÜNYA HAYATİYLE İLGİLİ KURAN’IN GÖRÜŞLERİ NEDİR?

Kasas suresi / 60

Size verilen her şey , dünya hayatının geçimi ve süsüdür ( ziynetidir) . Allah’ın yanında bulunan nimetler ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır . Artık aklınızı işletin.

Kehf suresi / 103..106

De ki : “ Size , en çok ziyana uğrayacak kimseleri söyleyeyim mi ?.”

Dünya hayatında bütün çabaları boşa gitmiş olanlardır ve kendileri de iyi iş yaptıklarını sanan kimselerdir . İşte onlar Allah’ın ayetlerini inkar edenler ve O’nunla buluşacağı inanmayanlardır. Bundan dolayı yaptıkları işler boşa çıkarıldı ve kıyamet günü onlara hiç bir değer verilmeyecektir.

Fatır suresi / 5

Ey insanlar , Allah’ın söz verdiği şeyler gerçekleşecektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı şeyler sizi Allah yolundan uzaklaştırmasın .

Yunus suresi / 7,8

Bizimle buluşmayı ummayanlar , dünya hayatına razı olup onunla mutluluk duyanlar ve Bizim ayetlerimizden gafil kalanlar . İşte yaptıkları işlerden dolayı , onların sığınma yeri ateşte olacaktır.

Necim suresi / 29,30

Zikir kitabımızdan uzak duran ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden uzak dur . İşte onların erişebilecekleri bilgi bu kadardır. Şüphesiz Rabb’in yoldan sapanı iyi bilir ve hidayet yolunda olanı da iyi bilir.

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN