Kur'an ve Arapça Eğitimi

تعليم القران الكريم واللغة العربية

SORU 14: Hz. PEYGAMBER , BİZİM GİBİ BEŞER MİDİR? ONUN GÖREVİ NEDİR?

Kehf suresi / 110

De ki : “ Ben de sizin gibi bir insanım , İlahiniz tek bir İlah olduğu bana vahyolunuyor . Kim Rabbine buluşmayı arzu ediyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin .

Fatih suresi / 8,9

Biz seni , şahit , müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik , ki Allah’a ve resulüne inanmanız için O’nu yüceltmeniz , saygı göstermeniz ve sabah akşam şükredip tespih etmeniz için seni gönderdik.

Ahzap suresi / 45..47

Ey peygamber , “Biz seni şahit , müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ve Allah’ın izniyle Allah’a davet eden , aydınlatan bir kandil olarak gönderdik . Müminlere, Allah tarafından   büyük bir ödül verileceğini müjdele !.

Enam suresi / 106,107

Rabb’inden sana vahiy edilen ( kuranı) takip et . O’ndan başka ilah yoktur ve şirk koşanlardan uzak dur . Allah isteseydi ortak ( şirk ) koşmazlardı . Biz seni onların üzerine bekçi ( kuruyucu) olarak tayin etmedik , sen onların vekili değilsin .

Yunus suresi / 108

De ki : “Ey insanlar , işte size Rabb’inizden bir gerçek geldi. Artık hidayete gelen kendi için hidayete gelmiş olur , sapan da kendi için sapmış olur . Ben kimsenin   vekili değilim !.

Kehf suresi / 56

Biz elçileri ( peygamberleri) sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz . İnkarcılar , hakkı ortadan kaldırmak için , yanlış bir şekilde mücadele ediyorlar , onlar Ayetlerimle ve uyarıldıkları şeylerle alay ediyorlar.

Enbiya suresi / 107.108

(Ey Peygamber) Biz seni ancak alemlere ( bütün insanlara) rahmet olarak gönderdik . De ki : Bana , İlahiniz tek bir ilah olduğunu vahiy olunuyor . Artık Müslüman oluyor musunuz ?!.

Enbiya suresi / 28

Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik , fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Ahzap suresi / 40

Muhammet hiç birinizin babası değildir .Fakat O , Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur . Allah her şeyi bilendir .

 

Sebe suresi / 28

Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik , fakat insanların çoğu bilmezler .

Nisa suresi / 170

Ey insanlar , Elçi size Rabb’inizden gerçeği getirdi , dolayısıyla inanın sizin için daha iyidir . Eğer inkar edersiniz , bilin ki göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır . Allah bilendir , hüküm ve hikmet sahibidir .

Araf suresi / 158

De ki : “ Ey insanlar ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan , kendisinden başka tanrı bulunmayan , yaşatan ve öldüren Allah’ın elçisiyim . gelin Allah’a ve onun ümmi ( okuma yazma bilmeyen) peygamberi olan elçisine inanın ki , peygamber de Allah’a ve onun sözlerine inanmaktadır . O ‘ nu takip edin ki doğru yolu bulasınız ! .”

İSLAM DİNİMİZİ TANIYALIM KİTABINI ONLINE OKUYUN